OBILJEžaVaMO
15 godina

Obilježavamo 15 godina uspjeha: MEDIA & Hrvatska – Filmska ljubav bez premca

CELEBRATING 15 YEARS

Celebrating 15 years of success: MEDIA & Croatia - Love for Films, Beyond Compare

15 godina uspjeha: MEDIA & Hrvatska - Filmska ljubav bez premca 

Već 15 godina traje filmska ljubavna priča Potprograma MEDIA, Deska Kreativne Europe – Ureda MEDIA Hrvatske i hrvatskih kreativaca, filmskih i televizijskih profesionalaca te autora videoigara.

Na današnji dan (17. ožujka) 2008. g. ostvarena je mogućnost sudjelovanja hrvatskih redatelja, producenata, scenarista i ostalih koji se bave audiovizualnim djelatnostima u Potprogramu MEDIA te natjecanja za financijska sredstva što ih Europska komisija kroz ovaj program osigurava za potporu produkciji, promociji i distribuciji europskih audiovizualnih programa. 

Time je Hrvatska započela svoj put uspjeha.

MALA ZEMLJA VELIKIH USPJEHA

U razdoblju od 2008. – 2022. godine hrvatski korisnici osigurali su za svoje projekte 14 milijuna eura čime su Hrvatsku pozicionirali pri samom vrhu ljestvice uspješnosti među zemljama članicama.

Drugim riječima, osiguranim sredstvima podržan je razvoj 91 hrvatskih filmova i TV serija, 4 kratka filma i 6 hrvatskih videoigara, te proizvodnja 2 televizijska projekta, dok je 201 organizacija sudjelovala u sklopu 611 projekata.

Hrvatska je jaka i na području promidžbe i distribucije europskog filma – čak 18 hrvatskih kina dio je jedinstvene mreže kina Europa Cinemas, 6 hrvatskih filmskih festivala nalazi se na popisu MEDIA festivala, te od nedavno 1 VoD platforma i 1 TV market, dok je 10 hrvatskih distributera osiguralo potporu za distribuciju europskog filma.

MEDIA desk pruža savjete i odgovara na upite hrvatskih audiovizualnih profesionalaca, pojašnjava različite strategije financiranja i kriterije prihvatljivosti njihovih djela, te osmišljava i organizira inovativne i kreativne radionice kao bitne instrumente izobrazbe, informiranja i umrežavanja hrvatskih i europskih filmskih profesionalaca. 
Tako je DKE – Ured MEDIA RH od osnutka do danas (su)organizirao čak  370 događanja. 

15 years of success: MEDIA & Croatia
Love for Films, Beyond Compare

The cinematic love story of the MEDIA sub-programme, the Creative Europe Desk - MEDIA Croatia Office and Croatian creators, film and TV professionals, and video game authors has been going on for already 15 years.

On March 17, 2008, it was possible for Croatian directors, producers, screenwriters, and others involved in audiovisual activities to participate in the MEDIA sub-programme and to compete for financial resources provided by the European Commission to support the production, promotion and distribution of European audiovisual programs. 

This is how Croatia began its path to the success story.


SMALL COUNTRY WITH BIG SUCCESS STORIES

In the period of 2008 -2022, the Croatian beneficiaries have secured EUR 14 million for their projects, which has positioned Croatia at the very top of the success rate among member participating MEDIA countries.

In other words, the provided funds supported the development of 91 Croatian films and TV series, 4 short films and 6 Croatian video games, and the production of 2 TV projects, while 201 organisations participated in 611 projects.

Croatia is also strong in the field of promotion and distribution of European films - as many as 18 Croatian cinemas are part of the unique network of Europa Cinemas, 6 Croatian film festivals are on the list of MEDIA festivals, as well as most recently 1 VoD platform and 1 TV market while 10 Croatian distributors have provided support for the distribution of European films.

The MEDIA desk provides advice and responds to the inquiries of Croatian audiovisual professionals, explains different funding strategies and the eligibility criteria of their works, as well as creates and organizes innovative and creative workshops – the essential tools for training, informing, and networking Croatian and European film professionals.

Until now, the Croatian MEDIA Office has (co)organized around 370 events since its establishment. 

31. ožu 2023.

Christina Pelekani & Masterclass

Christina je redoviti govornik i savjetnik na industrijskim događanjima, filmskim festivalima i radionicama za razvoj filma, a 2020. sudjelovala je u osnivanju Endorphin Film Sales, svjetske tvrtke za prodaju i savjetovanje, gdje je odgovorna za akvizicije i marketing.

31 Mar 2023

Christina Pelekani & Masterclass

Christina is a lecturer and advisor at international film industry events, film festivals and film development & training workshops, and in 2020, she co-founded Endorphin Film Sales, a boutique world sales & consulting company, where she is responsible for acquisitions & marketing.

5. tra 2023.

Wendy Bernfeld & Masterclass

Wendy ima više od 25 godina iskustva u pokretanju filmskih/Pay TV/VOD/OTT kanala i kupnji programa, počevši originalno kao odvjetnica za zabavni sadržaj, a zatim prešavši na poslovnu stranu putem raznih međunarodnih TV mreža. Osnivačica je i izvršna direktorica tvrtke "Rights Stuff" te strastvena ljubiteljica filma specijalizirana za strategiju sadržaja, kuriranje, akviziciju te distribuciju, uključujući pritom tradicionalne i digitalne medijske platforme (Pay/Mobile TV, TVOD/ SVOD/AVOD/OTT/FAST) te druge hibridne varijacije.
Objedinjujući video koji ističe trenutke i atmosferu dva događanja koja su organizirana u sklopu početka obilježavanja '15 godina uspjeha: MEDIA & Hrvatska - filmska ljubav bez premca', u suradnji s Christinom Pelekani (Endorphin Film Sales) & Wendy Bernfeld (Rights Stuff). 

5 Apr 2023

Wendy Bernfeld & Masterclass

When it comes to her professional experience, Wendy has over 25+ years’ experience in film/Pay TV/VOD /OTT channel start-up and program buying, beginning originally as an entertainment lawyer, and then crossing over to the business side in various international pay TV network. She is a founder and managing director of 'Rights Stuff', as well as a passionate film buff specialised in content strategy, curation, acquisition, distribution, for and to traditional and digital media platforms, including Pay/Mobile TV, TVOD/ SVOD/AVOD/OTT/FAST and other hybrid variations.
The video highlighting the moments and atmosphere from two events we organised in collaboration with Christina Pelekani (Endorphin Film Sales) & Wendy Bernfeld (Rights Stuff) and as a 'kick-off' celebrating '15 years of MEDIA & Croatia'!

9. svi 2023.

NOVA LICA HRVATSKOG FILMA
Obilježavanje Dana Europe i centralnog događanja 15 godina uspjeha: MEDIA & Hrvatska

DAN EUROPE

Every year on May 9, we are celebrating ‘Europe Day’ - it is the anniversary of the historic Schuman Declaration from 1950, but also the first official step in the creation of the European Union. Throughout Europe, numerous events are held that focus on contents that glorify the multiplicity and diversity of the Old Continent, thus introducing the public to the work of all relevant European institutions and organizations whose goal is the promotion of European values.

This year, on May 9, starting at 5 p.m., the focus of the central event is on recent Croatian MEDIA success stories. Thus, producer Rea Rajčić (Eclectica) and director and screenwriter Judita Gamulin will take part in the conversation, presenting the debut feature film 'Leave the Door Open', producer, director, and screenwriter Karla Lulić (Dobar film) and actress Judita Franković Brdar presenting the debut feature film ' Mirror of Nightingales’ director and screenwriter Petar Orešković presenting his feature film for children ‘Young Tesla and Idea Poachers' and the documentary film 'Measuring the Sky'. The conversation was moderated by Martina Petrović, Head of the Croatian MEDIA Office.

After the talk, the screenings of three short films were organised as well:

Cvijeće ( 18 i 30'), Judita Gamulin

U ime Jagode, Čokolade i Duha Svetoga (20'), Karla Lulić

Ustaj Miro, brzo, brzo! ( 20'), Petar Orešković

Obilježavanje Dana Europe i centralnog događanja ’15 godina: MEDIA & Hrvatska' održalo se u zagrebačkoj Uraniji – prostoru kreacije.

Kratki PR video

9 May 2023

NEW FACES OF CROATIAN FILM
Celebrating Europe Day and the Central Event ‘15 Years of Success: MEDIA & Croatia’

EUROPE DAY

Every year on May 9, we are celebrating ‘Europe Day’ - it is the anniversary of the historic Schuman Declaration from 1950, but also the first official step in the creation of the European Union. Throughout Europe, numerous events are held that focus on contents that glorify the multiplicity and diversity of the Old Continent, thus introducing the public to the work of all relevant European institutions and organizations whose goal is the promotion of European values.

This year, on May 9, starting at 5 p.m., the focus of the central event is on recent Croatian MEDIA success stories. Thus, producer Rea Rajčić (Eclectica) and director and screenwriter Judita Gamulin will take part in the conversation, presenting the debut feature film 'Leave the Door Open', producer, director, and screenwriter Karla Lulić (Dobar film) and actress Judita Franković Brdar presenting the debut feature film ' Mirror of Nightingales’ director and screenwriter Petar Orešković presenting his feature film for children ‘Young Tesla and Idea Poachers' and the documentary film 'Measuring the Sky'. The conversation was moderated by Martina Petrović, Head of the Croatian MEDIA Office.

After the talk, the screenings of three short films were organised as well:

‘Flowers’ by Judita Gamulin


‘In the name of the Strawberry, the Chocolate and the Holy Spirit’ by Karla Lulić

'Get a Move On!' by Petar Orešković

Obilježavanje Dana Europe i centralnog događanja ’15 godina: MEDIA & Hrvatska' održalo se u zagrebačkoj Uraniji – prostoru kreacije.

Short PR video

14. - 18.
lip 2023.

ROSHANAK BEHESHT NEDJAD & FMFS
Radionica 'Kako razvijati i predstaviti projekte za međunarodno tržište'

Projekt kratkometražnog igranog filma Fleka scenaristice i redateljice Sare Alavanić i producentice Lucije Perić proglašen je najboljim projektom radionice, dok je posebno priznanje dodijeljeno grčkom projektu kratkometražnog igranog filma kratkom igranog filma Heroj scenarista i redatelja Alexandrosa Rellosa.

DKE – Uredi MEDIA iz Hrvatske, Austrije, Grčke te Filmski centar Crne Gore u suradnji s Festivalom mediteranskog filma Split organizirali su od 14. do 18. lipnja radionicu pod nazivom "Kako razvijati i predstaviti projekte za međunarodno tržište", čiju je kulminaciju predstavljao pitching forum.

U fokusu same radionice bilo je usmjeravanje profesionalaca te pružanje adekvatnih odgovora na pitanja o najučinkovitijim načinima pripreme i prezentacije vlastitoga projekta stručnoj javnosti – producentima, distributerima te prodajnim predstavnicima, ali istovremeno i široj javnosti. 

Za provedbu radionice bila je zadužena iskusna i renomirana njemačka filmska producentica Roshanak Behesht Nedjad, čiji su recentni filmovi Misija Ulja Funk (2021.) i Delegacija (2023.) premijerno prikazani u sklopu Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu). Behesht Nedjad je članica Europske i Njemačke filmske akademije te diplomantica i mentorica najpoznatijega europskog edukativnog programa za filmske producente EAVE – European Audiovisual Entrepreneurs.

Nakon završetka radionice, čiju je kulminaciju predstavljao pitching forum, povjerenstvo koje su činili producentica Roshanak Behesht Nedjad (In Good Film), marketinška i distribucijska stručnjakinja Christina Pelekani (Endorphin Film Sales) i voditeljica DKE – Ureda MEDIA Hrvatske Martina Petrović odlučilo je dodijeliti financijski iznos od 1500 eura pod sponzorstvom tvrtke UJE d.o.o., višegodišnjeg partnera Festivala mediteranskog filma Split, kratkom igranom filmu Fleka scenaristice i redateljice Sare Alavanić te producentice Lucije Perić kao najboljem projektu radionice. 

Povjerenstvo je svoju odluku obrazložilo sljedećim riječima:

"Fleka je projekt koji će imati najviše koristi od financijske nagrade. Radi se o skejterskom filmu ispričanom iz ženske perspektive, a u čijem je fokusu generacija koja je izgubljena i nađena. Film je u isto vrijeme svjež, vizualan i zabavan."

Također, povjerenstvo je odlučilo dodijeliti posebno priznanje i to grčkom kratkom igranom filmu Heroj scenarista i redatelja Alexandrosa Rellosa te je svoju odluku obrazložilo sljedećim riječima:

"Posebno priznanje dodijeljeno je grčkom kratkom igranom filmu Heroj zbog jedinstvenog gledišta na pitanje 'Postoji li rok trajanja za heroje?'."

Za sudjelovanje na radionici odabrano je ukupno osam projekata: austrijski projekt Vojnik scenaristice i redateljice Vivian Bausch, crnogorski project U jeku sezone scenarista i redatelja Zvonimira Grujića i producenta Miljana Vučelića, dva grčka projekta Heroj scenarista i redatelja Alexandra Rellosa te Plivanje na stijenama scenaristice i redateljice Marije Tsioli i producentice Evi Gavriilidou te četiri hrvatska projekta: Fleka scenaristice i redateljice Sare Alavanić i producentice Lucije Perić, Priroda i poezija scenaristice i redateljice Jasne Safić, 180 dana tvrdoglavosti scenarista i redatelja Luke Čurčića te Dolazi ljeto scenarista i redatelja Ante Marina.

Više: Roshanak Behesht Nedjad & FMFS

14. - 18.
May 2023.

ROSHANAK BEHESHT NEDJAD & FMFS
Workshop "How to develop and present projects for the international markets"

The Croatian short feature film “Stain” by screenwriter and director Sara Alavanić and producer Lucija Perić was declared the best project of the workshop, while a special award was given to the Greek short feature film “Hero” by screenwriter and director Alexandros Rellos!

CED - MEDIA offices from Croatia, Austria, Greece and the Film Center of Montenegro, incooperation with the Mediterranean Film Festival Split, organised from 14 to 18 June ' Film Project International Market Preparation & Presentation Workshop' culminating with the pitching forum.

The focus of the workshop itself was to guide professionals and provide adequate answers to questions about the most effective ways of preparing and presenting one's own project to the professionals – producers, distributors and sales representatives, but at the same time to the general public.

The experienced and renowned German film producer Roshanak Behesht Nedjad was in charge of conducting the workshop (her recent films “Mission Ulja Funk” (2021), “Delegation” (2023) premiered as part of the Berlin International Film Festival). Behesht Nedjad is a member of the European and German Film Academy and a graduate and mentor of the most famous European educational program for film producers EAVE – European Audiovisual Entrepreneurs.

After the end of the workshop, the culmination of which was the pitching forum, the jury consisting of producer Roshanak Behesht Nedjad (In Good Film), marketing and distribution expert Christina Pelekani (Endorphin Film Sales) and head of DKE – Croatian MEDIA Office, Martina Petrović, decided to allocate the financial amount of 1,500 euros under the sponsorship of UJE d.o.o., a long-term partner of the Mediterranean Film Festival Split, to the short feature film “Stain” by screenwriter and director Sara Alavanić and producer Lucija Perić as the best project of the workshop.

The jury explained their decision with the following words:

" “Stain” is the project that will benefit the most from the financial award. It's a skater film told from a female perspective, and the focus is on a generation that was lost and found. The film is fresh, highly visual and entertaining at the same time."

Also, the committee decided to award a special award to the Greek short film “Hero” by screenwriter and director Alexandros Rellos and explained their decision with the following words:

"A special mention was given to the Greek short film “Hero” for its unique take on the question “Is there an expiration date for heroes?”."

A total of eight projects were selected to participate in the workshop: the Austrian project “Soldier” by screenwriter and director Vivian Bausch, the Montenegrin project “At the height of the season” by screenwriter and director Zvonimir Grujić and producer Miljan Vučelić, two Greek projects, “Hero” by screenwriter and director Alexander Rellos and “Swimming on rocks” by screenwriter and director Marija Tsioli and producer Eva Gavriilidou, and four Croatian projects: “Stain” by screenwriter and director Sara Alavanić and producer Lucija Perić, “Nature and Poetry” by screenwriter and director Jasna Safić, “180 Days of Stubbornness” by screenwriter and director Luka Čurčić and “Here comes the summer” by screenwriter and director Ante Marin.

More: Roshanak Behesht Nedjad & FMFS

14. - 15. ruj 2023.

Creativity 360°

Drugo izdanje međunarode znanstvene konferencije Creativity Future Insights u Zagrebu, Hrvatska

'Creativity 360°' naziv je drugog izdanja međunarodne znanstvene konferencije Creativity Future Insights se 14. i 15. rujna 2023. godine održala u sklopu Sveučilišta VERN' u Zagrebu. 

Konferenciju su zajednički organizirali Sveučilište VERN' i Ekonomski institut Zagreb, uz partnersku podršku DKE – Ureda MEDIA Hrvatske, a povezala je brojne stručnjake iz područja kreativnih industrija, renomirane uvodničare i predstavnike akademske i poslovne zajednice iz cijele Europe.

U sklopu različitih sesija i panela sudionici su diskutirali o izazovima u jednoj od najdinamičnijih gospodarskih grana Europske unije – kreativnim industrijama, a diskusiju je otvorila dr. h. c. mult. Doris Pack, nekadašnja predsjednica Odbora za obrazovanje i kulturu Europskog parlamenta.

DKE – Ured MEDIA Hrvatske je organizirao  i moderirao dvije panel-diskusije:

14. rujna 2023. – 'Važnost održivosti u području kreativnih i kulturnih industrija na europskom nivou' naziv je panel-diskusije u sklopu koje su se propitkivale ekološki održive prakse u filmskoj produkciji, primjena zelenog protokola, dobivanje certifikata, kao i uloga tzv. green managera uz sljedeće govornice:
 • Nina Hauser (Green Filming - Austrijski filmski institut) (AT)
 • April Sotomayor (We are Albert) (UK)
 • Morana Ikić Komljenović (producentica – Little Red Dot, Distribute This!) (HR)
Moderatorica: Martina Petrović, voditeljica DKE – Ureda MEDIA Hrvatske

15. rujna 2023. – 'Važnost kreativnih i kulturnih industrija u Hrvatskoj' naziv je druge panel-diskusije u čijem su fokusu pregled i analiza hrvatskih rezultata Potprograma MEDIA Programa Kreativna Europa (2014. – 2020. te 2021. i 2022.), važnost sudjelovanja zemlje niskog produkcijskog kapaciteta uz osnaživanje projekata koji potiču inkluziju, odnosno uključivanje društvenih ciljeva na nacionalnoj i lokalnoj razini, kao što su rodna ravnopravnost te kulturna i jezična raznolikost. Sudjelovale su hrvatske predstavnice:‍
 • dr. sc. Aleksandra Uzelac (znanstvena savjetnica i predstojnica Odjela za kulturu i komunikacije, IRMO) – projekt 'Povećanje međunarodne konkurentnosti filmske industrije na malim europskim tržištima' (CRESCINE)
 • Morana Ikić Komljenović (producentica, koautorica) – projekt 'Muzej osobnih priča' (Osijek)
 • Helga Lajtman (ravnateljica Centra za kulturu Čakovec) – projekt 'Moje malo kino' (Čakovec, Novska, Samobor)
Moderatorica: Martina Petrović, voditeljica DKE – Ureda MEDIA Hrvatske

Ovogodišnja se konferencija održala pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Grada Zagreba, i to na engleskom jeziku.

U sklopu konferencije, u suradnji s Udrugom Restart prikazala su se i dva dugometražna dokumentarna filma: 14. rujna - Greta redatelja Nathana Grossmana te 15. rujna Žica redateljice Tihe K. Gudac.  

Više: Creative Future Insights

14. - 15.
Sep 2023.

Creativity 360°

The second edition of the International Scientific Conference Creative Future Insights 2023 - Creativity 360° held in Zagreb, Croatia

'Creativity 360°' is the name of the second edition of the international scientific conference Creativity Future Insights, which took place on September 14 and 15, 2023, at VERN University in Zagreb.

The conference was jointly organised by VERN' University and the Zagreb Institute of Economics, with the partnership support of CED - MEDIA Office, and which brought together numerous experts from the field of creative industries, renowned keynote speakers and representatives of the academic and business community from all over Europe.

As part of various sessions and panels, the participants discussed the challenges in one of the most dynamic economic branches of the European Union - creative industries, while the discussion was opened by Dr. h. c. mult. Doris Pack, former President of the Committee on Education and Culture of the European Parliament.

The CED - MEDIA Office organised and moderated two panel discussions:

14 September 2023 – 'Važnost održivosti u području kreativnih i kulturnih industrija na europskom nivou' naziv je panel-diskusije u sklopu koje su se propitkivale ekološki održive prakse u filmskoj produkciji, primjena zelenog protokola, dobivanje certifikata, kao i uloga tzv. green managera uz sljedeće govornice:
 • Nina Hauser (Green Filming - Austrijski filmski institut) (AT)
 • April Sotomayor, Head of Industry Sustainability, We are ALBERT (online)
 • Morana Ikić Komljenović (producer – Little Red Dot, Distribute This!) (HR)
Moderator: Martina Petrović, Head of CED – MEDIA Office Croatia

15 September 2023 – ‘ The importance of creative and cultural industries in Croatia’ was the name of the second panel discussion, focusing on the review and analysis of the Croatian MEDIA results of the Creative Europe Programme (2014 - 2020 and 2021 and 2022), the importance of the participation of low AV capacity countries at the same time strengthening projects that promote inclusion, i.e. the inclusion of social goals at the national and local level, such as gender equality, cultural and linguistic diversity. The following Croatian representatives participated: 
 • dr. sc. Aleksandra Uzelac (Research Advisor at the Institute for Development and International Relations, IRMO) – project ‘Increasing the International Competitiveness of the Film Industry in Small European Markets’ (CRESCINE) 
 • Morana Ikić Komljenović (producer, co-author) – project 'Museum of Personal Stories' (Osijek)
 • Helga Lajtman (CEO of the Cultural Center Čakovec) – project Back to the Local Cinema! (Čakovec, Novska, Samobor) 
Moderator: Martina Petrović, Head of CED – MEDIA Office Croatia

More: https://www.creativefutureinsights.vern.hr/

28. ruj 2023.

Peto izdanje ZAGREB PRO FILM DAYS & DKE – Ured MEDIA Hrvatske

DKE – Ured MEDIA Hrvatske obilježio je 15 godina uspjeha u sklopu ovogodišnjeg petog izdanja ProFilmDays-a u organizaciji Zagreb filmskog ureda i to:

Moderacija i organizacija panela ’12 transformacija za priče i budućnost'

Panel pod nazivom ‘12 transformacija za priče i budućnost’, u organizaciji DKE – Ureda MEDIA Hrvatske, dovest će producenticu Helene Granqvist i scenaristicu Valeriu Richter koje su stekle značajno iskustvo u međunarodnoj filmskoj i TV industriji te su zajedno surađivale na nekoliko filmskih projekata. Međusobno pokrivaju širok raspon produkcije i pisanja igranih i dokumentarnih filmova, TV serija, kao i financiranje i organiziranje laboratorija za inovativni razvoj, proizvodnju i savjetovanje o scenarijima, stvarajući nove koncepte obuke za mlade talente i iskusne filmaše. Trenutno financiraju novi laboratorijski format i inicijativu za cijelu industriju koja se fokusira na održivost i nove načine pristupa prijeko potrebnim promjenama u ekosustavu načina na koji razvijamo, proizvodimo i povezujemo filmove i TV serije s publikom. Panel će moderirati Martina Petrović, voditeljica DKE – Ureda MEDIA Hrvatske.

Sudjelovanje na panel - diskuciji 'Zeleno iza ugla' uj organizaciji Hrvatskog društva filmskih djelatnika.

Panelistkinje: Ankica Jurić Tilić (producentica / Kinorama), Mery Gobac & Dora Kvež (Studio Poster) i Martina Petrović (voditeljica DKE– Ureda MEDIA Hrvatske)

Moderatorica: Morana Ikić Komljenović (producentica/ Little Red Dot)

Panel - rasprava bila je usmjerena na suočavanje s prilikama i izazovima održivih međunarodnih koprodukcija kao i na istraživanje koordinacije i harmonizacije sustava.

Organizacija i prezentacija ’15 godina uspjeha: MEDIA & Hrvatska’

U razdoblju od 2008. –do 2022. godine hrvatski korisnici osigurali su za svoje projekte 14 milijuna eura čime su Hrvatsku pozicionirali pri samom vrhu ljestvice uspješnosti među zemljama članicama.

Drugim riječima, osiguranim sredstvima podržan je razvoj 91 hrvatskih filmova i TV serija, 4 kratka filma i 6 hrvatskih videoigara, te proizvodnja 2 televizijska projekta, dok je 201 organizacija sudjelovala u sklopu 611 projekata.

Hrvatska je jaka i na području promidžbe i distribucije europskog filma – čak 18 hrvatskih kina dio je jedinstvene mreže kina Europa Cinemas, 6 hrvatskih filmskih festivala nalazi se na popisu MEDIA festivala, te od nedavno 1 VoD platforma i 1 TV market, dok je 10 hrvatskih distributera osiguralo potporu za distribuciju europskog filma.

MEDIA desk pruža savjete i odgovara na upite hrvatskih audiovizualnih profesionalaca, pojašnjava različite strategije financiranja i kriterije prihvatljivosti njihovih djela, te osmišljava i organizira inovativne i kreativne radionice kao bitne instrumente izobrazbe, informiranja i umrežavanja hrvatskih i europskih filmskih profesionalaca. 

Tako je DKE – Ured MEDIA RH od osnutka do danas (su)organizirao čak  370 događanja.

Više:
https://filmzagreb.hr/

28 Sep 2023

Fifth edition of ZAGREB PRO FILM DAYS & CED - Croatia MEDIA Office

CED - MEDIA Office of Croatia celebrated 15 years of success as part of this year's fifth edition of ProFilmDays, organised by the Zagreb Film Office, namely:

Moderation and organisation of the panel ’12 Transformations for Stories and Future'

The panel entitled '12 transformations for stories and future', organised by CED - MEDIA Office Croatia, brought producer Helene Granqvist and screenwriter Valeria Richter, who have gained significant experience in the international film and TV industry and have collaborated on several film projects. They mutually cover a wide range of production and writing of feature and documentary films, TV series, as well as financing and organising laboratories for innovative development, production and script consulting, creating new training concepts for young talents and experienced filmmakers. They are currently funding a new lab format and an industry-wide initiative that focuses on sustainability and new ways to approach much-needed changes in the ecosystem of how we develop, produce and connect films and TV series to audiences. The panel will be moderated by Martina Petrović, head of DKE - Croatian MEDIA Office.

Participated in the following panel – discussion ‘Green Around the Corner’ organised on behalf of the Croatian Film Workers’ Association.

Panellists: Ankica Jurić Tilić (Producer / Kinorama), Mery Gobac & Dora Kvež (Studio Poster) and Martina Petrović (Head of CED – MEDIA Office Croatia) 

Moderator: Morana Ikić Komljenović (producer / Little Red Dot)

The panel – discussion focused on tackling the opportunities and challenges of sustainable international co-productions as well as exploring coordination and harmonization of systems.

Organisation and presentation ’15 years of success: MEDIA & Croatia’
In the period of 2008 -2022, the Croatian beneficiaries have secured EUR 14 million for their projects, which has positioned Croatia at the very top of the success rate among member participating MEDIA countries.

In other words, the provided funds supported the development of 91 Croatian films and TV series, 4 short films and 6 Croatian video games, and the production of 2 TV projects, while 201 organisations participated in 611 projects.

Croatia is also strong in the field of promotion and distribution of European films - as many as 18 Croatian cinemas are part of the unique network of Europa Cinemas, 6 Croatian film festivals are on the list of MEDIA festivals, as well as most recently 1 VoD platform and 1 TV market while 10 Croatian distributors have provided support for the distribution of European films.

The MEDIA desk provides advice and responds to the inquiries of Croatian audiovisual professionals, explains different funding strategies and the eligibility criteria of their works, as well as creates and organizes innovative and creative workshops – the essential tools for training, informing, and networking Croatian and European film professionals.

Up until now, the Croatian MEDIA Office has (co)organized around 370 events since its establishment. 

More: https://filmzagreb.hr/

30. lis 2023.

SERIES ROUGH PITCH – THE BALKAN WAY #3

Nakon prošlogodišnje uspješnice, treće izdanje “Serije Rough Pitch – The Balkan Way” održalo se online, 30/10/23 u 12 sati (CET).

DKE – Uredi MEDIA iz Hrvatske, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Mađarske, Sjeverne Makedonije i Srbije organizirali su treće online događanje posvećeno igranim TV serijama u razvoju pod nazivom Series Rough Pitch – The Balkan Way.

Događanje je organizirano u suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom, Bugarskim filmskim centrom, Filmskim centrom Crne Gore, FIlmskom agencijom Sjeverne Makedonije, Filmskim centrom Srbije te uz podršku DKE - Ureda MEDIA Danske.

Poziv je bio otvoren prijaviteljima/timovima koji dolaze iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije.

Ukupno je pristiglo 21 prijava te je odabrano 8 projekata i polaznika trećeg izdanja "Series Rough Pitch - The Balkan Way":
 • Bugarska – projekt Pravo nježno srce (Nadya Todorova / autorica i scenaristica)
 • Crna Gora – projekt Estavela (Matija Jovanović / scenarist i redatelj, Milo Vučinić / scenarist te Nemanja Popović / producent / Makina Production)
 • Grčka - projekt Tamna voda (Orfeas Peretzis / autor i scenarist te Konstantinos Vassilaros / producent / StudioBauhaus)
 • Hrvatska - projekt Dragi kukci i druge jezive priče (Karla Lulić / scenaristica, redateljica, producentica i Jelena Mađarić / producentica / Dobar film )
 • Hrvatska - projekt Stringeri (Nikola Kuprešanin / scenarist / Force Majeure)
 • Mađarska - projekt Klub gnijezda (Bojána Papp / scenaristica / Moviebar Productions)
 • Sjeverna Makedonija – projekt 17/3 (Onur Ozcan / scenarist i redatelj / DNF Films)
 • Srbija – projekt Vuna (Milena Džambasović / producentica / Film Road Production)
Pitching događanje održat će se online, 30. listopada 2023. s početom u 12 sati, a namijenjeno je projektima za igrane TV serije u razvoju. Sedam projekata bit će predstavljeno žiriju stručnjakinja iz industrije koji čine Andrea Hoffmann / koordinatorica Co-Pro Series u sklopu Koprodukcijskog sajma u Berlinu, Solène Moreau / koordinatorica programa za pisanje / Series Mania Forum, Grace Maharaj / voditeljica / WIFT Sweden, te predstavnice TV4 Sweden European Showrunner Programme-a i Međunarodnog Sámi Film Instituta.

Online radionicu pitching pripreme od 18. do 24. listopada vodiole su iskusne međunarodne tutorice Valeria Richter (scenaristica) i Helene Granqvist (producentica).

Ukupno je pristiglo 21 prijava te je odabrano 8 projekata i polaznika trećeg izdanja "Series Rough Pitch - The Balkan Way":
 • Bugarska – projekt Pravo nježno srce (Nadya Todorova / autorica i scenaristica)
 • Crna Gora – projekt Estavela (Matija Jovanović / scenarist i redatelj, Milo Vučinić / scenarist te Nemanja Popović / producent / Makina Production)
 • Grčka - projekt Tamna voda (Orfeas Peretzis / autor i scenarist te Konstantinos Vassilaros / producent / StudioBauhaus)
 • Hrvatska - projekt Dragi kukci i druge jezive priče (Karla Lulić / scenaristica, redateljica, producentica i Jelena Mađarić / producentica / Dobar film )
 • Hrvatska - projekt Stringeri (Nikola Kuprešanin / scenarist / Force Majeure)
 • Mađarska - projekt Klub gnijezda (Bojána Papp / scenaristica / Moviebar Productions)
 • Sjeverna Makedonija – projekt 17/3 (Onur Ozcan / scenarist i redatelj / DNF Films)
 • Srbija – projekt Vuna (Milena Džambasović / producentica / Film Road Production)
U sklopu trećeg izdanja događanja "Series Rough Pitch – The Balkan Way" glavna nagrada žirija u iznosu od 5000 eura dodijeljena je projektu Wool autorice i producentice Milene Džambasović (Film Road Production) iz Srbije, dok je nagrada Series Mania Forum u obliku akreditacije za sudjelovanje na Forumu sljedeće godine dodijeljena projektu iz Hrvatske, pod nazivom Stringers scenarista Nikole Kuprešanina / Force Majeure. 

Naposljetku, nagradu Special Mention / Posebno priznanje tutorice Helene Granqvist i Valeria Richter dodijelile su projektu Estavela iz Crne Gore, iza kojeg stoje Matija Jovanović (scenarist i redatelj), Milo Vučinić (scenarist) te Nemanja Popović (producent / Makina Production).

Više: https://www.youtube.com/watch?v=goYr4WzRWk4

30 Oct 2023

SERIES ROUGH PITCH – THE BALKAN WAY #3

Following the last year's success story, the third edition of “Series Rough Pitch – The Balkan Way” kicked off online, 30/10/23 at 12 (CET).

The event is initiated by the CED – MEDIA Office Croatia (Martina Petrovic – Head of Office), and co-organised by the Creative Europe MEDIA Offices in Bulgaria, Greece, Hungary, Montenegro, North Macedonia and Serbia. It is also recognised and supported by the Bulgarian Film Centre, Croatian Audiovisual Centre, Film Centre of Montenegro, North Macedonia Film Agency, Film Center Serbia and CED MEDIA in Denmark.

The online pitching preparation workshop from October 18 to 24 was led by the experienced international tutors Valeria Richter (screenwriter) and Helene Granqvist (producer).

The call was open to participants coming from 10 countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary, Montenegro, North Macedonia, Slovenia and Serbia.

In the end, out of a total of 21 received projects, 8 were selected and in the following order: 
 • (BULGARIA) - 'TRUE TENDER HEART' (Nadya Todorova /writer, director)
 • (CROATIA) - 'DEAR INSECTS AND OTHER CREEPY STORIES' (Karla Lulić / writer, director, producer & Jelena Mađarić / producer / Dobar film )
 • (CROATIA) - 'STRINGERS' (Nikola Kuprešanin / writer/ Force Majeure)
 • (GREECE) - 'DARK WATER' (Orfeas Peretzis / writer, creator & Konstantinos Vassilaros / producer / StudioBauhaus)
 • (HUNGARY) - 'THE NEST CLUB' (Bojána Papp /writer/ Moviebar Productions)
 • (MONTENEGRO) - 'ESTAVELA' (Matija Jovanović / writer, director & Milo Vučinić / writer & Nemanja Popović / producer/ Makina Production)
 • (NORTH MACEDONIA) - '17/3' (Onur Ozcan / writer / DNF Films)
 • (SERBIA) - 'WOOL' (Milena Džambasović / creator, producer / Film Road Production).
The jury members were as it follows:
As part of the third edition of the "Series Rough Pitch – The Balkan Way" event, the jury's main prize in the amount of EUR 5,000 was awarded to the project Wool  by author and producer Milena Džambasović (Film Road Production) from Serbia, while the Series Mania Forum award, in the form of accreditation for participation at the next year's Forum, was given to the Croatian project, called Stringers by screenwriter Nikola Kuprešanin / Force Majeure.

Finally, tutors Helene Granqvist and Valeria Richter awarded the Special Mention to the project Estavela from Montenegro, and to the following team members: Matija Jovanović (screenwriter and director), Milo Vučinić (screenwriter) and Nemanja Popović (producer / Makina Production).

More: https://www.youtube.com/watch?v=goYr4WzRWk4

7. lis 2023.

'MEDIA Info dan - što tu ima za mene?' 

'MEDIA Info dan - što tu ima za mene?' događanje je koje će se održati u sklopu ovogodišnjeg izdanja Zagreb Film Festivala, a koje će se fokusirati na Potprogram MEDIA Programa Kreativna Europa. Naime, u sklopu događanja, voditeljica DKE – Ureda MEDIA Martina Petrović podijelit će sa sudionicima smjernice (tips & tricks) za prijavu vlastitog filmskog projekta na pozive Potprograma MEDIA. Osim toga, pojasnit će bitne aspekte ispunjavanja prijavnih obrazaca, a naposljetku i najvažnije segmente primjera dobre prakse. Dodatno će također obraditi i važnost financiranja kratkih filmova u sklopu Potprograma MEDIA, i to putem skupnih poziva za financiranje (mini-slate i slate) kao poticaja za nove talente.

Događanje će se održati na engleskom jeziku, u utorak, 7.11.2023., s početkom u 12 sati u Kazališnoj dvorani Akademije dramske umjetnosti, Trg Republike Hrvatske 5, Zagreb.

Više: https://zff.hr/industrija/media-info-dan-sto-tu-ima-za-mene/

7 Nov 2023

'MEDIA Info Day – What's There for Me?'

Within this years' edition of Zagreb Film Festival, CED - MEDIA Office Croatia organises an info day titled 'MEDIA Info Day - what's there for me?', which is going to focus on Creative Europe MEDIA and focusing on guidelines (tips & tricks) including the right moment to prepare and submit your own film project based on the MEDIA Sub-programme calls, clarifications regarding important aspects of filling out application forms as well as highlighting the most important segments of examples of good practices. In addition, Martina Petrović, Head of CED - MEDIA Office Croatia, is going to  tackle the importance of financing short films within the Creative Europe MEDIA through mini-slate and slate funding calls as an incentive for new talents. 

The event will take place in English, on Tuesday, 7.11.2023., starting at 12:00 PM at the Academy of Dramatic Art  / Theatre Hall, Trg Republike Hrvatske 5, Zagreb. 

More:   https://zff.hr/en/industry/media-info-day-what-is-there-for-me/
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.