PROGRAM KREATIVNA EUROPA

PROGRAM KREATIVNA EUROPA

Kreativna Europa je jedini program Europske komisije namijenjen za potporu kulturnom i audiovizualnom sektoru.

CREATIVE EUROPE PROGRAMME

CREATIVE EUROPE PROGRAMME

Creative Europe is the only European Commission's flagship programme to support the culture and audiovisual sectors.

Program Kreativna Europa 2021.-2027. ima proračun od 2,44 milijarde eura, u usporedbi s 1,47 milijardi eura prethodnog programa (2014.-2020.). Kreativna Europa ulaže u aktivnosti koje osnažuju kulturnu raznolikost i odgovaraju na potrebe i izazove kulturnog i kreativnog sektora.

Glavni ciljevi programa su:

  • čuvati, razvijati i promicati europsku kulturnu i jezičnu raznolikost i baštinu,
  • povećati konkurentnost i gospodarski potencijal kulturnih i kreativnih sektora, posebice audiovizualnog sektora.

The Creative Europe Programme 2021-2027 has a budget of € 2.44 billion, compared to €1.47 billion of the previous programme (2014-2020). Creative Europe invests in actions that reinforce cultural diversity and respond to the needs and challenges of the cultural and creative sectors.

The main objectives of the programme are to:

  • safeguard, develop and promote European cultural and linguistic diversity and heritage
  • increase the competitiveness and economic potential of the cultural and creative sectors, in particular the audiovisual sector

Novosti Programa pridonijet će oporavku ovih sektora, osnažujući njihova nastojanja da postanu inkluzivniji, digitalniji i ekološki održiviji.

Program Kreativna Europa podijeljen je u tri potprograma te sa sljedećom podjelom budžeta:

The novelties of the programme will contribute to the recovery of these sectors, reinforcing their efforts to become more inclusive, more digital and environmentally more sustainable.

The Creative Europe programme is divided in 3 strands and with the following distribution of the budget:

Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.