KAKO SE 
PRIJAVITI?

Detaljne informacije o tome kako pristupiti portalu, pronaći i prijaviti se za potpore nalaze se na web stranici EACEA-e.

HOW TO APPLY?

Detailed information on how to access the portal, find and apply for grants can be found on the EACEA website.

Kako pronaći pozive?

Pogledajte kratak video 'Kako pronaći pozive?'

 1. Kliknite na program koji vas zanima - na primjer Kreativna Europa.
 2. Ovo će vas odvesti na "internetsku stranicu programa".
 3. Pomaknite prema dolje do " find calls for proposals" i kliknite na "view" kako biste imali uvid koje su mogućnosti financiranja dostupne.
 4. Sada ćete vidjeti popis svih poziva za dostavu prijedloga programa navedenih pod 'Funding and tenders'.
 5. Svaki poziv ima datum otvaranja i rok.
Kako se prijaviti?

Za prijavu na poziv potrebno je sljedeće:

 • Vi kao koordinator i organizator projekta morate imati važeći EU Login račun.
 • Vaša organizacija mora imati 9-znamenkasti PIC (Identifikacijski broj prijavitelja). Broj ćete dobiti kada registrirate svoju organizaciju.
 • Na portalu će se od Vas tražiti da unesete Vaše EU Login račun detalje kako biste pokrenuli ili ažurirali svoju prijavu.
 • Potpune smjernice o podnošenju zahtjeva za mogućnosti financiranja mogu se pronaći u F&TP online priručniku koji sadrži korisne informacije o registraciji vaše organizacije i pripremi prijave.
Vodič kroz programe usavršavanja
Vodić kroz programe savršavanja

Želite li nastaviti svoj profesionalni razvoj u 2023.? Ovdje je izbor europskih programa usavršavanje koje financira Kreativna Europa MEDIA s nadolazećim rokovima.

Poveznica na stranicu pruža informacije o programima osposobljavanja i mentorstva koji trenutno dobivaju podršku od Kreativne Europe MEDIA. Pretražujte po području, zemlji, sektoru i više.

Creative Europe Media - Training Guide
Arhiva 2008. - 2022.

Sve novosti, događanja te svi prethodni pozivi Potprograma MEDIA za razdoblje od 15. rujna 2008.g. do 17. studenoga 2022.g. su dostupni na arhiviranim stranicama DKE - Ureda MEDIA Hrvatske.

Arhiva stranice DKE - Ureda MEDIA Hrvatske
How to find funding opportunities?

Video link 'How to find calls for proposals?'

In the Funding & Tender Opportunities Portal, Funding opportunities are made available through ‘calls for proposals’.

 1. Click on the programme that you are interested in - for example Creative Europe.
 2. This will take you to the ‘programme page’.
 3. Scroll down to ‘Find calls for proposals’ and click on ‘view’ to see which funding opportunities are available.
 4. You will now see a list of all the programme’s calls for proposals listed under ‘Funding and tenders’. Each call has an opening date and a deadline.
 5. Each call has an opening date and a deadline.
How to apply?

To apply for a call, you will need the following:

 • You, as the coordinator and organiser of the project, must have a valid EU Login account.
 • Your organization must have a 9-digit PIC (Participant Identification Code). You receive this when you register your organisation.
 • In the portal, you will be prompted to enter your EU Login details in order to start or update your application.
 • Full guidance on applying for funding opportunities can be found in the  F&TP online manual which contains useful information on registering your organisation and preparing your application.
Training Guide
Training Guide

Looking to continue your professional development in 2023? Here is a selection of European training programmes funded by Creative Europe MEDIA that have upcoming deadlines.

The link to the site provides information on training and mentoring courses which are currently receiving support from Creative Europe MEDIA. Search by area, country, sector and more.

Creative Europe Media - Training Guide
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.