OBILJEžaVaMO
15 godina

Obilježavamo 15 godina uspjeha: MEDIA & Hrvatska – Filmska ljubav bez premca

Već 15 godina traje filmska ljubavna priča Potprograma MEDIA, Deska Kreativne Europe – Ureda MEDIA Hrvatske i hrvatskih kreativaca, filmskih i televizijskih profesionalaca te autora videoigara. 

CELEBRATING 15 YEARS

We are celebrating 15 years of success: MEDIA & Croatia - Love for Films, Beyond Compare

The cinematic love story of the MEDIA sub-programme, the Creative Europe Desk - MEDIA Croatia Office and Croatian creators, film and TV professionals, and video game authors has been going on for already 15 years.

NAJNOVIJE

NOVOSTI

Pregled najnovijih vijesti.

THE LATEST

NEWS

See the latest news and event announcements

NAJNOVIJA

Događanja

Pregled najnovijih događanja i radionica.

THE LATEST

EVENTS

Check out the latest events and workshops
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.