Natrag

PROGRAM KREATIVNE EUROPE

Potprogram Media

Potpora i promidžba europskog filmskog i audiovizualnog sektora
Back

CREATIVE EUROPE PROGRAMME

Media Sub-programme

Supporting and promoting Europe's film and audiovisual sector

Potprogram MEDIA podupire audiovizualne udruge, organizacije, tvrtke u razvoju, distribuciji i promicanju europskih djela te potiče suradnju u audiovizualnoj industriji i njeguje nove talente. 

Prioriteti Potprograma MEDIA 2021.-2027. strukturirani su u 3 klastera i 17 poziva:

Četvrti klaster posvećen je politikama odnosno podupiranju foruma za političku raspravu/razmjenu, studija i izvješća te promotivnih i informativnih aktivnosti. 

Zajednički europski pristup glavnim pitanjima audiovizualne politike ključan je za konsolidaciju jedinstvenog europskog audiovizualnog tržišta.

The MEDIA sub-programme supports audiovisual associations, organisations, companies to develop, distribute and promote European works as well as encouraging collaboration in the audiovisual industry and nurturing new talent. 

The priorities of the MEDIA sub-programme 2021 - 2027 are structured around 3 clusters and 17 calls for proposals:

The fourth cluster is dedicated to policies, i.e. supporting forums for political discussion/exchange, studies and reports, as well as promotional and informative activities.

A common European approach to the main audiovisual policy issues is essential to consolidate the European audiovisual single market. 

Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.