Natrag

Radionica

CEE Animation Forum 2024. / Rok za prijavu 30. 4. 2024.

CEE Animation Forum vodeće je regionalno događanje za pitching, financiranje i koprodukciju, čiji je cilj povećati međunarodni potencijal projekata, vidljivost i njihov pristup širem europskom tržištu.

Workshop

CEE Animation Forum 2024 / Application deadline: April 30, 2024

The CEE Animation Forum is the leading regional pitching, financing, and co-production event, which aims to boost the projects´ international potential, visibility and their access to a wider European market.
Tue
12
D.:
12
Nov
2024
9:00
L.:
Plzen, Češka Republika
Pilsen, Czech Republic
Registracija

CEE Animation Forum vodeće je regionalno događanje za pitching, financiranje i koprodukciju, čiji je cilj povećati međunarodni potencijal projekata, vidljivost i njihov pristup širem europskom tržištu.

CEE Animation obuhvaća regionalne aktivnosti za promicanje i razvoj animacije te njezinih talenata u više od 20 zemalja srednje i istočne Europe (CEE) te tako nastoji povećati profesionalno iskustvo, predstaviti sposobnosti filmaša i producenata te unaprijediti kvalitetu sadržaja i vizualnu stranu projekata.

Sa svojom rastućom profesionalnom mrežom, CEE Animation Forum gradi snažnu zajednicu s ciljem podrške projektima, poticanja cirkulacije radova, kreativnih ideja i stvaranja novih partnerstava, medijske izloženosti odabranih projekata putem različitih medijskih partnera i promoviranja projekata tijekom cijele godine, a ne samo tijekom događanja.

Događanje će se održati od 12. do 13. studenoga 2024. u Plzenu, Češka Republika. Glavni fokus ostaje na tri najvažnije aktivnosti Foruma: Pitching natjecanje (u četiri kategorije), Market te industrijski sastanci jedan na jedan.

Market predstavlja novi inovativni alat i namjenski prostor unutar CEE Animation Foruma koji pruža platformu za profesionalce u industriji animacije putem koje će moći prikazati svoj animirani projekt, sudjelovati na individualnim sastancima s donositeljima odluka te dobiti vrijedne povratne informacije od ljudi koji mogu znatno unaprijediti njihov projekt. Osmišljen da nadopuni Pitching natjecanje, Market sudionicima nudi mogućnost kupnje akreditacija za svoje projekte u bilo kojoj fazi razvoja, proizvodnje ili distribucije, uključujući i dovršene projekte. Glavna publika događaja su etablirani CEE, EU i međunarodni producenti, kreativci i industrijski agenti iz komercijalnih, nevladinih i javnih institucija.

Prijave su otvorene za animatore, redatelje i profesionalce u industriji s međunarodnim animiranim projektima u četiri kategorije: igrani filmovi, serije/TV specijali, kratki filmovi i studentski filmovi. No samo producenti (ili drugi nositelji prava) mogu prijaviti projekte u ime projektnog tima.

Prijave se obavljaju putem obrasca za prijavu koji je dostupan na poveznici. Napominjemo da je uz prijavu potrebno priložiti materijale kao što su logline, sinopsis, izjava redatelja, podaci o proračunu itd. Rok za prijavu je 30. travnja 2024.!

Nakon odabira projekta, naknade za sudjelovanje primjenjuju se kako slijedi: IGRANI FILMOVI 300 eura po projektu; SERIJE / TV SPECIJALI 300 eura po projektu; KRATKI FILMOVI 180 eura po projektu; STUDENTSKI KRATKI FILMOVI 50 eura po projektu. Kotizacija uključuje dvije akreditacije za CEE Animation Forum 2024. i troškove programa, a troškove puta i smještaja snose sudionici.

Više informacija o CEE Animation forumu dostupno je putem poveznice.

The CEE Animation Forum is the leading regional pitching, financing, and co-production event, which aims to boost the projects´ international potential, visibility and their access to a wider European market.

CEE Animation brings together regional activities for promotion and development of animation and its talents in more than 20 countries of Central and Eastern Europe (CEE). It seeks to increase professional experience, to present the abilities of filmmakers and producers, and improve the quality of content and the visual side of projects.

With its growing professional network, the CEE Animaton Forum is building a strong community with the aim to support the projects, to boost circulation of works, creative ideas and creating new partnerships, to give media exposure to selected projects through various media partners and to promote projects during the whole year, not only during the event, to follow the life of the project after Forum as well.

The event will take place from November 12-13, 2024, in Pilsen, Czech Republic. The main focus remains on three most important activities of Forum: Pitching competition (in four categories), Market and One-to-one industry meetings.

The Market is a new innovative tool and dedicated space within the CEE Animation Forum. It provides a platform for professionals in the animation industry to showcase their animated project, engage in 1:1 meetings with decision makers and receive valuable feedback from people who can significantly move the project forward. Designed to complement the pitching competition, the Market offers participants the opportunity to purchase accreditations for their projects at any stage of development, production, or distribution, including completed works. The main audience of the event are established CEE, EU and international producers, creatives and industry agents from commercial, NGO and public institutions.

Submissions are open for animators, directors, and industry professionals with international animated projects in four categories: features, series/TV specials, shorts, and student films. Only producers (or other project rights-holders) can submit projects on behalf of the project team.
Applications are made through the submission form available here. Note that it is required to attach materials such as: logline, synopsis, director’s statement, information about the budget, etc. The application deadline is April 30, 2024!

Upon selection of the project, fees apply as follows: FEATURE FILMS / 300 euros per project; SERIES / TV SPECIALS / 300 euros per project; SHORT FILMS / 180 euros per project; STUDENT SHORT FILMS / 50 euros per project. The fee includes two accreditations to the CEE Animation Forum 2024 and the costs of the programme, while costs of travel and accommodation are paid by the participants.

More information about the CEE Animation Forum can be found here.

Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.