Natrag

Radionica

EAVE | Marketing Workshop / Rok za prijavu 7. 6. 2024.

EAVE Marketing predstavlja sveobuhvatan kratki program usavršavanja koji uključuje pregled tradicionalnih i inovativnih marketinških tehnika i strategija usmjerenih na publiku, koncentriranih u jednom tjednu radionice.

EAVE | Marketing Workshop / Application deadline June 7, 2024

EAVE Marketing is a comprehensive short course which combines a 360° overview of traditional and innovative marketing techniques and Audience-centred strategies concentrated in one workshop week.
Tue
5
D.:
5
Nov
2024
9:00
L.:
Luksemburg
Luxembourg
Registracija

EAVE Marketing predstavlja sveobuhvatan kratki program usavršavanja koji uključuje pregled tradicionalnih i inovativnih marketinških tehnika i strategija usmjerenih na publiku, koncentriranih u jednom tjednu radionice.

Voditeljice programa Alya Belgaroui-Degalet i Sarah Calderón dizajnirale su jedinstven program u kojem sudionici većinu vremena provode radeći u grupama na zajedničkim projektima te koji se temelji na praktičnom pristupu s konkretnim alatima i najnovijim tehnologijama, kao što je AI, koje svatko može odmah primijeniti unutar svojih timova te u današnjoj i budućoj industriji. Ovaj horizontalni pristup učenju ne samo da poboljšava umrežavanje, nego i potiče osjećaj zajedništva među međunarodnim sudionicima.

Radionica će sudionicima pružiti priliku da nauče više o inovativnim digitalnim marketinškim strategijama, upravljanju društvenim medijima, analizi podataka o publici, kako raditi s tiskom i kako implementirati najnovije AI alate u svoj rad.

Sudionicima radionice EAVE Marketing svake se godine pridružuju diplomanti renomirane radionice EAVE Producers koji su proveli više od godinu dana obučavajući se za specijalizirane marketinške stručnjake.

Radionica EAVE Marketing održat će se u Luxembourgu od 5. do 10. studenoga 2024.

Radionica je namijenjena producentima i stručnjacima koji rade u sektoru prodaje, distribucije i marketinga. Prijave su također otvorene za kandidate iz drugih područja industrije (npr. regionalne i nacionalne institucije za financiranje, filmski festivali i tržišta i sl.) te za mentore i savjetnike koji žele unaprijediti svoje marketinške tehnike. Sudionici se mogu prijaviti bez projekta ili s projektom u fazi razvoja, predprodukcije i postprodukcije. Rok za prijavu je 7. lipnja 2024.!

Prijave se odvijaju putem EAVE Network profila, gdje je potrebno priložiti dokument koji sadrži sve relevantne materijale poput životopisa, kratkog opisa tvrtke i produkcije, motivacijskog pisma i fotografije/portreta, kao i informacije o projektu (ako je primjenjivo).

Kotizacija za sudionike s projektom iznosi 2200 eura, a za sudionike bez projekta 1900 eura.

Više informacija o radionici moguće je pronaći na poveznici.

Program je podržao Potprogram MEDIA Programa Kreativne Europe.

EAVE Marketing is a comprehensive short course which combines a 360° overview of traditional and innovative marketing techniques and Audience-centred strategies concentrated in one workshop week.

Co-Heads of Studies Alya Belgaroui-Degalet and Sarah Calderón have designed a unique programme where participants are collectively working on the group’s projects more than half of the time. The result is a hands-on approach with concrete tools and the latest technologies such as AI that anyone can apply immediately within their own teams in today and tomorrow’s industry. This horizontal learning approach not only enhances networking but also fosters a sense of community among our diverse international participants.

During the workshop, participants will have the opportunity to learn more about innovative digital marketing strategies, social media management, analysing audience data, how to work with the press, and how to implement the latest AI tools.

The EAVE Marketing Workshop participants are joined every year by graduates of the renowned EAVE Producers Workshop, who have trained over one year as specialized marketing professionals.

The 2024 edition of the EAVE Marketing workshop will take place in Luxembourg from November 5-10, 2024.

The workshop is targeted at producers as well as professionals working in sales, distribution, and marketing departments. Applications are also open to candidates from other areas of the industry (e.g. regional and national funding institutions, film festivals and markets etc.) and to relevant trainers and consultants who want to innovate in their marketing techniques. Participants can apply without a project, or with a project in advanced development, pre-production and post-production. Application deadline is June 7, 2024!

Applications are made through EAVE Network account, where it is necessary to provide a document containing all relevant materials, such as CV, brief description of company and productions, letter of motivation and a photograph/portrait, as well as information about the project (if applicable).

The participation fee for participants with a project is 2,200 euros and 1,900 euros for participants without a project.

More information about the programme can be found here.

The workshop is supported by the Creative Europe – MEDIA Subprogramme of the European Union.

Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.