Natrag

Prezentacija uživo

Okrugli stol: 'Veliki izazovi za male kinematografije'

U posljednjih nekoliko godina filmska se industrija na globalnoj razini suočila s nizom transformacija na razini proizvodnje, distribucije i potrošnje. Među najznačajnijim promjenama je ulazak streaming servisa dok su velike promjene nastale zbog ograničenja koja je donijela pandemija COVID-19.

Live Presentation

Round table discussion: 'Big Challenges for Small Cinematographies'

Mon
18
D.:
18
Dec
2023
12:00
L.:
KIC, Preradovićeva 5, Zagreb
KIC, Preradovićeva 5, Zagreb
Registracija

U posljednjih nekoliko godina filmska se industrija na globalnoj razini suočila s nizom transformacija na razini proizvodnje, distribucije i potrošnje. Među najznačajnijim promjenama je ulazak streaming servisa dok su velike promjene nastale zbog ograničenja koja je donijela pandemija COVID-19.

Na ovom okruglom stolu raspravljat će se o glavnim izazovima filmske produkcije i distribucije u takozvanim ‘malim zemljama’; govornici će posebno predstaviti kako javne politike odgovaraju na ove dinamične promjene u audiovizualnom polju. Što nam podaci istraživanja govore o promjenama u obrascima navika publikâ u konzumaciji audiovizualnih sadržaja i kako sadržaji s malih tržišta dopiru do lokalne i globalne publike? Koji instrumenti javnih politika postoje kako bi se ponekad kontroverzne proizvodne prakse globalnih korporativnih streaming platformi u malim zemljama dovele u dijalog s lokalnom audiovizualnom industrijom? Te na kraju, okrugli stol će se dotaknuti i uloge najvažnijeg programa za audio-vizualnu industriju u Europi, 'MEDIA', te prepreka s kojima se korisnici programa iz malih kinematografija kao i MEDIA korisnici susreću u procesu prijava na Potprogram MEDIA.

Ovim važnim pitanjima bavit će se sudionici Obzor Europa projekta 'Povećanje međunarodne konkurentnosti filmske industrije na malim europskim tržištima' (CresCine): Jakob Isak Nielsen sa Sveučilišta u Aarhusu, Danska i Ivana Kostovska s Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgija, te Martina Petrović, voditeljica Deska Kreativne Europe - Ureda MEDIA Hrvatske. Raspravu će moderirati Jaka Primorac s Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i koordinatorica projektnog tima CresCine za Hrvatsku.

Nakon okruglog stola pridružite nam se na domjenku!

Organizatori događaja su IRMO i Industrija ZFF-a, u suradnji s KIC-om i DKE – Uredom MEDIA Hrvatske.

Za više informacija o događanju i govornicima: https://irmo.hr/eventi/najava-okrugli-stol-veliki-izazovi-za-male-kinematografije-1200h-1330h-18-prosinca-2023-godine-kic-zagreb/

In the last couple of years, the film industry globally has faced a series of transformations at the level of production, distribution, and consumption. The entrance of streaming services caused the most significant change in addition to the restrictions brought on by the COVID-19 pandemic.

This round table will discuss the main challenges for film production and distribution in so-called ‘small countries’; in particular, speakers will present how public policies respond to these dynamic changes in the audiovisual field. What does the research data tell us about the changes in the patterns of audience's habits in consumption of audiovisual content and how does the content from small markets reach local and global audiences? What public policy instruments do we have available to bring the sometimes-controversial production practices of the global corporate streaming services in small countries into dialogue with the local audiovisual industry? Finally, the round table will also touch upon the role of the most important program for the audiovisual industry in Europe, 'MEDIA', and the obstacles faced both by small cinematographies and MEDIA beneficiaries when applying for the MEDIA funds.

These important questions will be addressed by participants of the Horizon Europe project 'Increasing the international competitiveness of the film industry in small European markets' (CresCine): Jakob Isak Nielsen from the University of Aarhus, Denmark and Ivana Kostovska from the Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgium, and by Martina Petrović, Head of the Creative Europe Desk - MEDIA Office Croatia. Jaka Primorac from the Institute for Development and International Relations (IRMO) and the coordinator of the CresCine project team for Croatia will moderate the discussion.

After the round table join us for a cocktail reception!

The organizers of the event are IRMO and ZFF Industry, in cooperation with KIC and CED – MEDIA Office Croatia.

More info about the event and speakers: https://irmo.hr/eventi/announcement-round-table-discussion-big-challenges-for-small-cinematographies/

Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.