Natrag

Radionica

Serial Eyes 2024. / Rok za prijavu 8. 4. 2024.

Serial Eyes predstavlja postdiplomski program usavršavanja koji priprema sljedeću generaciju europskih TV pisaca i producenata da prenesu prvoklasne priče na ekrane. Osim stvaranja originalne dramske TV serije, program stavlja naglasak i na učinkovitu suradnju unutar modela Writers’ Room, kao i na vještinu njegova uspješnog i produktivnog organiziranja.

Workshop

Serial Eyes 2024 / Application deadline April 8, 2024

Serial Eyes is a postgraduate training programme which prepares the next generation of European TV writers/producers to bring first-class stories to the screens. The core of the program is not just about creating an original TV drama series but also about developing the ability to collaborate effectively within the Writers’ Room model, as well as how to organize a successful and productive Writer’s Room.
Sun
1
D.:
1
Sep
2024
9:00
L.:
Berlin (Njemačka)
Berlin (Germany)
Registracija

Serial Eyes predstavlja postdiplomski program usavršavanja koji priprema sljedeću generaciju europskih TV pisaca i producenata da prenesu prvoklasne priče na ekrane. Osim stvaranja originalne dramske TV serije, program stavlja naglasak i na učinkovitu suradnju unutar modela Writers’ Room, kao i na vještinu njegova uspješnog i produktivnog organiziranja.

Program uključuje seminare, radionice, masterclassove, sobe za pisce (writers' rooms) te barem dva studijska putovanja: jedno na festival Séries Mania u Lilleu (Francuska) te još jedno u drugi važan europski grad radi susreta s piscima, producentima i televizijskim kućama. Sudionici će tako imati priliku izgraditi uspješne radne odnose ne samo sa svojim kolegama, nego će tijekom devet mjeseci upoznati do 50 vrhunskih profesionalaca iz industrije, pri čemu je svaki od njih budući potencijalni suradnik. Tijekom programa svaki će sudionik raditi na dva projekta: kompletnom pitch decku za individualnu seriju te grupnom projektu koji se razvija u suradnji s industrijskim partnerom.

Series Eyes održavat će se od rujna 2024. do svibnja 2025. u Berlinu (Njemačka), pri čemu je nastava podijeljena u dva semestra. Jesenski će se semestar tako fokusirati na narativni dizajn i strukturu pripovijedanja u televizijskim serijama, koncepciju i razvoj priče te osnovni protokol i metodologiju sobe za pisce, dok će proljetni semestar naglasak staviti na pisanje pilot-projekta, pitching, umrežavanje i naprednije razumijevanje tržišta. Kulminaciju programa predstavlja pitching svih pojedinačnih TV projekata na Final Pitchu u svibnju.

Program je namijenjen kandidatima koji posjeduju napredno znanje o uobičajenim dramaturškim konceptima za fikcionalno/serijsko pripovijedanje. Kandidati bi također trebali imati najmanje od jedne do tri godine profesionalnog iskustva kao scenaristi i napisati barem jednu produciranu epizodu serije za TV kanal ili platformu. Osim toga, prijavitelji bi trebali ući u program s više ideja za originalne TV ili web serije koje bi se mogle razvijati tijekom usavršavanja.

Prijave se odvijaju putem poveznice, a rok za prijavu je 8. travnja o.g. u 22 sata! Potrebno je imati na umu da se registracije zatvaraju tri sata prije prijava za sudjelovanje u programu usavršavanja. Proces selekcije odvijat će se u dvije faze – 20 kandidata koji budu odabrani nakon prvog kruga trebat će u roku od nekoliko dana napisati kratki dokument prema zadatku organizatora te pristupiti intervjuu, nakon čega će biti odabrano 12 kandidata koji će dobiti priliku sudjelovati u programu usavršavanja.

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 4.500 eura, a uključuje školarinu, putne troškove i smještaj tijekom studijskih putovanja te potrebne akreditacije. Serial Eyes nudi do tri stipendije Potprograma MEDIA Kreativne Europe.

Više informacija o Serial Eyes programu, nastavnim modulima te materijalima potrebnim za prijavu dostupno je ovdje.

Program je podržao Potprogram MEDIA Programa Kreativne Europe.

Serial Eyes is a postgraduate training programme which prepares the next generation of European TV writers/producers to bring first-class stories to the screens. The core of the program is not just about creating an original TV drama series but also about developing the ability to collaborate effectively within the Writers’ Room model, as well as how to organize a successful and productive Writer’s Room.

The programme includes seminars, workshops and writers’ rooms and at least two study trips: including to the Séries Mania festival in Lille, France and to meet with writers, producers and broadcasters in one other important European city. Participants have the chance to build successful working relationships not only with their classmates but, over the course of the nine months, they will meet up to 50 top class industry professionals – each of them a potential collaborator in the future. During the programme, each participant works on two projects: a full pitch deck (consisting of a pilot script and a bible) for an individual series and a group project that is developed in conjunction with an industry partner.

Series Eyes will take place from September 2024 to May 2025 in Berlin (Germany), with classes divided into two semesters. The autumn semester will focus on narrative design and storytelling structure in television series, story conception and development, and basic writers’ room protocol and methodology, while the spring semester will focus on writing the pilot, pitching, networking, and a more advanced understanding of the marketplace. The programme culminates with a presentation of all individual TV projects at the Final Pitch in May.

Advanced knowledge of common dramaturgical concepts for fictional / serial storytelling is required. Applicants should have at least 1–3 years of professional experience as a screenwriter and should have written at least one produced episode for a serialized format for a TV channel or a platform. In addition, applicants should enter the programme with multiple ideas for original TV or web series that could be further developed over the course of the programme.

Applications are made through the following link, and the application deadline is April 8th at 10 P.M.! Please note that the registration will close 3 hours before the application window, so we recommend registering immediately and then completing your application. The selection process will take place in two phases; 20 candidates selected after the first round will have to write a short document according to the organizer's task within a few days and attend an interview, after which 12 candidates will be selected to participate in the training programme.

The program fee is 4,500 euros, and includes tuition, travel expenses and accommodation during the study trips and necessary accreditations. Serial Eyes offers up to three MEDIA – Creative Europe scholarships for applicants.

More information about the Serial Eyes programme, teaching modules and application materials is available here.

Serial Eyes is co-funded by the Creative Europe – MEDIA Subprogramme of the European Union.

Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.