Natrag

Poslovanje

Europska filmska distribucija

Back

Business

European Film Distribution

The support is intended for sales agents in cooperation with distributors for the international sale and circulation of non-national European films on all platforms (through cinemas or online), targeting small and large productions.

Potpora je namijenjena prodajnim zastupnicima u suradnji s distributerima i to za međunarodnu prodaju i cirkulaciju nenacionalnih europskih filmova na svim platformama (puput kina ili online putem) ciljajući male i velike produkcije. U fokusu su koordinirane distribucijske strategije koje pokrivaju nekoliko zemalja i potiču korištenje titlova, sinkronizacije i gdje je primjenjivo, alate za audio opis.

Potpora europskoj filmskoj distribuciji poticat će i podržavat će šire transnacionalnu distribuciju novijih europskih filmova osiguravanjem sredstava europskim distributerima putem prodajnih zastupnika, a na temelju njihovih rezultata na tržištu, za daljnje ponovno ulaganje, stjecanje, promicanje i distribuciju (uključujući i onu online) recentnih nenacionalnih europskih filmova.

The support is intended for sales agents in cooperation with distributors for the international sale and circulation of non-national European films on all platforms (through cinemas or online), targeting small and large productions. The focus is on coordinated distribution strategies that cover several countries and encourage the use of subtitling, dubbing and, where applicable, audio description tools.

The Support for European film distribution will encourage and support wider transnational distribution of recent European films by providing funds to European distributors throughsales agents, and based on their market results, for further reinvestment, acquisition, promotion and distribution (including online) of recent non-national European films.

D.:
D.:
D.:
Datumi ovog poziva još nisu objavljeni.
The dates for this call are not yet announced.
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.