Natrag

Publika

Europski filmski festivali

Back

Audience

European Film Festivals

The support is intended for European festivals that program and show a significant share of non-national European AV works, with the aim of year-round activities aimed at expanding and creating new audiences, as well as implementing innovative activities to reach them, such as initiatives for younger audiences.

Potpora je namijenjena europskim festivalima koji programiraju i prikazuju značajan udio nenacionalnih europskih AV djela, s ciljem cjelogodišnjih aktivnosti usmjerenih na proširenje i stvaranje nove publike, kao  i provedbu inovativnih aktivnosti za dosezanje iste, poput inicijativa za mlađu publiku.

Prijave bi trebale predstavljati odgovarajuće strategije kako bi se osigurala održivija industrija odnosno ona koja poštuje okoliš te kako bi se osigurala rodna ravnopravnost, uključenost, raznolikost i reprezentativnost.

Prijave trebaju sadržavati aktivnosti koje će se provoditi tijekom dvije godine.

The support is intended for European festivals that program and show a significant share of non-national European AV works, with the aim of year-round activities aimed at expanding and creating new audiences, as well as implementing innovative activities to reach them, such as initiatives for younger audiences.

Applications should present appropriate strategies to ensure a more sustainable industry, i.e. one that respects the environment, and to ensure gender equality, inclusion, diversity and representativeness.

Applications should contain activities that will be carried out over two years.

D.:
D.:
D.:
Datumi ovog poziva još nisu objavljeni.
The dates for this call are not yet announced.
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.