Natrag

Poslovanje

Inovativni alati i poslovna rješenja

Back

Business

Innovatiave tools and business models

The aim of the call for innovative tools and business models is to strengthen the competitiveness, scalability and sustainability of the so-called European players, as well as improving the visibility and availability of European AV works and increasing the audience in the digital environment.

Cilj poziva inovativni alati i poslovni rješenja osnaživanje je konkurentnosti, skalabilnosti i održivosti tzv. europskih igrača, kao i poboljšanje vidljivosti i dostupnosti europskih AV djela te povećanje publike u digitalnom okruženju. Cilj je podržati projekte u čijem su fokusu specifični izazovi audiovizualnog sektora kao što su vidljivost, slijed objavljivanja, financiranje i teritorijalnost omogućujući snažnu i vidljivu ponudu europskih AV djela široj publici kako prekogranično tako i online.

Podržat će se razvoj i/ili širenje inovativnih alata i poslovnih rješenja, a kako bi se povećala dostupnost, vidljivost i publika europskih AV djela u digitalnom dobu i/ili pridonijelo povećanju konkurentnosti i ozelenjavanju europske audiovizualne industrije.

Prijave bi trebale predstavljati adekvatne strategije osiguranja održivije AV industrije koja više poštuje okoliš te one u čijem su fokusu ravnoteža spolova, uključenost, raznolikost i reprezentativnost.

The aim of the call for innovative tools and business models is to strengthen the competitiveness, scalability and sustainability of the so-called European players, as well as improving the visibility and availability of European AV works and increasing the audience in the digital environment.

The goal is to support projects that focus on specific challenges of the AV sector such as visibility, publication sequence, financing and territoriality, enabling a strong and visible offer of European AV works to a wider audience both cross-border and online.

The development and/or expansion of innovative tools and business models will be supported, in order to increase the availability, visibility and audience of European AV works in the digital age and/or contribute to increasing competitiveness and greening of the European audiovisual industry.

Applications should present adequate strategies to ensure a more sustainable AV industry that respects the environment and that focuses on gender balance, inclusion, diversity and representativeness.

D.:
1
Oct
2023
2023-10-01
D.:
25
Jan
2024
17:00
2024-01-25 17:00
D.:
2023-10-01
Datumi ovog poziva još nisu objavljeni.
The dates for this call are not yet announced.
2023-10-01
2023-10-01
2024-01-25 17:00
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.