Natrag

Poslovanje

MEDIA 360°

Back

Business

MEDIA 360°

The goal of the MEDIA 360° call is to use synergies between existing ecosystems, develop further cooperation potential, achieve economies of scale through the various supported activities and create an impact in the entire value chain.

Cilj poziva MEDIA 360° je iskoristiti sinergije između postojećih ekosustava, razviti daljnji potencijal suradnje, postići ekonomiju razmjera kroz različite podržane aktivnosti te stvoriti utjecaj u cijelom lancu vrijednosti.

Akcija će podržati tzv. paket aktivnosti koji se odnose na olakšavanje stvaranja i promidžbe europskog sadržaja i/ili prihvaćanje novih tehnologija ili poslovnih modela za audiovizualni sektor. Aktivnosti će imati koristi u cijelom lancu vrijednosti ("Talenti i vještine", "Tržišta i umrežavanje", "Podrška međunarodnim koprodukcijama", "Inovativni alati i poslovna rješenja" i "Aktivnosti publike") koje provode već priznati europski igrači, oni koji su otporni na promjene te su u mogućnosti privući veliko europsko i međunarodno sudjelovanje.

Podnositelji zahtjeva moraju biti u mogućnosti predstaviti globalnu integriranu strategiju koja stoji iza paketa predloženih aktivnosti i pokazati svoj snažan učinak dodane vrijednosti i strukturiranja za cijelu europsku audiovizualnu industriju. Inicijative će imati za cilj jačanje kapaciteta za stvaranje, proizvodnju i promicanje u agilnom pristupu, visokokvalitetnih europskih djela u svim formatima i za sve platforme, a koje su spremne konkurirati na globalnom tržištu.

The goal of the MEDIA 360° call is to use synergies between existing ecosystems, develop further cooperation potential, achieve economies of scale through the various supported activities and create an impact in the entire value chain.

The action will support the so-called a package of activities related to facilitating the creation and promotion of European content and/or the adoption of new technologies or business models for the audiovisual sector. Activities will benefit the entire value chain ("Talents and Skills", "Markets and Networking", "Support for International Co-Productions", "Innovative Tools and Business Solutions" and "Audience Activities") carried out by already recognised European players, those who are resistant to change and able to attract large European and international participation.

Applicants must be able to present a global integrated strategy behind the package of proposed activities and demonstrate their strong added value and structuring effect for the entire European audiovisual industry. The initiatives will aim to strengthen the capacity to create, produce and promote in an agile approach, high-quality European works in all formats and for all platforms, which are ready to compete on the global market.

D.:
D.:
D.:
Datumi ovog poziva još nisu objavljeni.
The dates for this call are not yet announced.
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.