Natrag

Poslovanje

Sajmovi i umrežavanje

Back

Business

Markets & Networking

The aim of the support is to encourage the mutual exchange of knowledge and experience of European audiovisual professionals, with a special emphasis on the increasing participation of professionals from countries with low production capacity (B group), with the intention of facilitating access to physical and online fairs.

Cilj poziva sajmovi i umrežavanje je podrške poticati međusobnu razmjenu znanja i iskustva europskih audiovizualnih profesionalaca, s posebnim naglaskom na sve veće sudjelovanje profesionalaca iz zemalja niskog produkcijskog kapaciteta (B skupina), a s namjerom olakšavanja pristupa fizičkim i online sajmovima.

Drugi cilj poziva je uključivanje industrijskih događanja s fokusom na sadržaj i/ili prihvaćanje novih tehnologija i poslovnih modela koji mogu utjecati na vidljivost i prodaju europskih djela. Poziv potiče i na jačanje vrijednosti ekološki prihvatljivih pristupa.

Posebna će se pozornost posvetiti prijavama koje predstavljaju strategije za osiguranje održivije industrije koja više poštuje okoliš. Kada aktivnosti uključuju fizička događanja, potrebno je pokrenuti proces stjecanja certifikata održivosti unutar razdoblja projekta.

Također bi trebale biti uključene i mjere za osiguranje rodne ravnopravnosti, uključenosti, raznolikosti i reprezentativnosti.

The aim of the support is to encourage the mutual exchange of knowledge and experience of European audiovisual professionals, with a special emphasis on the increasing participation of professionals from countries with low production capacity (B group), with the intention of facilitating access to physical and online fairs.

Another objective of the call is the inclusion of industry events with a focus on content and/or acceptance of new technologies and business models that can influence the visibility and sales of European works. The call also encourages the strengthening of the value of environmentally friendly approaches.

Particular attention will be given to applications that present strategies to ensure a more sustainable and environmentally friendly industry. When the activities include physical events, it is necessary to initiate the process of obtaining a sustainability certificate within the project period. Measures to ensure gender equality, inclusion, diversity and representativeness should also be included.

D.:
2
Oct
2023
2023-10-02
D.:
18
Jan
2024
17:00
2024-01-18 17:00
D.:
2023-10-02
Datumi ovog poziva još nisu objavljeni.
The dates for this call are not yet announced.
2023-10-02
2023-10-02
2024-01-18 17:00
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.