Natrag

Poslovanje

Talenti i vještine

Back

Business

Talents and Skills

The aim of the support is to strengthen the talents and skills of professionals in the audiovisual sector.

Cilj potpore je osnaživanje talenata i vještina profesionalaca u audiovizualnom sektoru. U fokusu je jačanje kapaciteta audiovizualnih profesionalaca, a kako bi se prilagodili novim kreativnim procesima i novim poslovnim modelima s ciljem maksimiziranja te potpunog iskorištavanja mogućnosti digitalnih inovacija u cijelom lancu vrijednosti.

Poseban fokus je na stjecanju poduzetničkih vještina i  jačanju svijesti o razvoju tržišta i digitalnih tehnologija, analizi podataka, održivim poslovnim modelima, internacionalizaciji, marketingu, promociji, razvoju publike, očuvanju filmske baštine, poticanju zelene industrije, uključujući i obuku za konzultante na temu ozelenjavanja.

The aim of the support is to strengthen the talents and skills of professionals in the audiovisual sector. The focus is on strengthening the capacity of audiovisual professionals in order to adapt to new creative processes and new business models with the aim of maximising and fully exploiting the possibilities of digital innovation in the entire value chain.The special focus is on acquiring entrepreneurial skills and strengthening awareness of market development and digital technologies, data analysis, sustainable business models, internationalisation, marketing, promotion, audience development, preservation of film heritage, encouragement of green industry, including training for consultants on the topic of greening.

D.:
D.:
D.:
Datumi ovog poziva još nisu objavljeni.
The dates for this call are not yet announced.
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.