Natrag

FISHING FOR MEDIA - A Fishbowl razgovor s DKE – Uredima MEDIA iz Bugarske, Hrvatske, Italije, Slovenije i Srbije!

Fokus razgovora je na klasteru za sadržaj koji uključuje različite mogućnosti financiranja za potporu stvaranju filmova, TV serija, dokumentaraca, animacije, videoigara te imerzivnog sadržaja, kao i produkcije televizijskih online djela.
Back

FISHING FOR MEDIA - Fishbowl conversation with Creative Europe MEDIA Desks

The event will focus on the Content cluster which includes various funding opportunities supporting the creation of films, TV series, documentaries, animation, videogames, immersive content and the production of TV online works.
Autor
Author
DKE – Ured MEDIA Hrvatske
Objavljeno
Date
Wednesday
17
January
2024

Kada / gdje
23. siječnja 2024. godine od 12 do 13 sati
WEMW Savoy Hotel Trieste | Knjižnica

Tko organizira? O čemu se radi?

Domaćin fishbowl razgovora bit će predstavnici DKE – Uredi MEDIA:

Kamen Balkanski (Bugarska), Una Domazetoski (Srbija), Martina Petrović (Hrvatska), Ines Kežman (Slovenija), Silvia Sandrone (Italija) i publika!

Fokus razgovora je na klasteru za sadržaj koji uključuje različite mogućnosti financiranja za potporu stvaranju filmova, TV serija, dokumentaraca, animacije, videoigara te imerzivnog sadržaja, kao i produkcije televizijskih online djela.

Glavni je cilj predstaviti pozive i novosti, posebice europski korazvoj, razotkriti tzv. mitove, istražiti mogućnosti za tvrtke koje diversificiraju svoje aktivnosti te raspraviti o tome kako izgraditi strateško planiranje za 2024. i 2025. kombinirajući različite pozive.

Kome je namijenjeno?

Namijenjen je nezavisnim producentima, kako novima u sklopu Potprograma Kreativna Europa MEDIA, tako i korisnicima ili prijaviteljima u prethodnim pozivima. Pozivaju se korisnici bespovratnih sredstava Potprograma MEDIA da podijele s nama svoje uspješne priče, kao i producenti koji nisu dobili potporu kako bi saznali kako poboljšati prijavu za nadolazeći rok.

Pravila igre

Fishbowl razgovor nije tradicionalna panel-rasprava. Određeni broj stolica raspoređen je u unutarnjem krugu (fishbowl), dok su ostale raspoređene u koncentričnim krugovima izvan fishbowla.

Dvije stolice u fishbowlu, u blizini moderatora događanja, ostaju prazne te bilo koji sudionik/sudionica iz publike može u bilo kojem trenutku zauzeti prazne stolice.

Predstavnici DKE – Ureda MEDIA započet će raspravu o temi. Sudionici u publici izvan fishbowla slušaju raspravu, ali kada osjete poriv za postavljanje pitanja ili dijeljenje svojeg iskustva, mogu ustati i pridružiti se fishbowlu na jednoj od praznih stolica te ostati ondje sve dok njihovo pitanje/problem nije riješeno/riješen.

Prednost fishbowla je što cijeloj grupi omogućuje sudjelovanje u razgovoru te su svi dobrodošli!

Registrirajte se sada: www.europacreativa-media.it
(najprije ćete morati stvoriti vlastiti račun na platformi, a zatim se registrirati na fishbowl)
Imate li dodatnih pitanja, za sve detaljnije informacije pošaljite mail na: torino@europacreativa-media.it.

***

Planirajte sastanke s predstavnicima DKE – Ureda MEDIA!

Predstavnici DKE – Ureda MEDIA koji sudjeluju na WEMW-u u Trstu rado će se susresti sa sudionicima koji bi željeli saznati više o mogućnostima sufinanciranja Potprograma MEDIA, umrežavanju i obuci MEDIA aktivnosti u utorak, 23. siječnja od 15:00 do 16:30. Kako biste rezervirali svoj susret jedan na jedan s nama, pišite nam na torino@europacreativa-media.it.

When & where


January 23, 2024, from 12 to 13


WEMW Savoy Hotel Trieste | Library

Who & What


Our fishbowl conversation will be hosted by Creative Europe MEDIA Desks:


Kamen Balkanski (Bulgaria), Una Domazetoski (Serbia), Martina Petrovic (Croatia), Ines Kezman (Slovenia), SilviaSandrone (Italy) and the audience!

It will focus on the Content cluster which includes various funding opportunities supporting the creation of films, TV series, documentaries, animation, videogames, immersive content and the production of TV online works. 

The main objective is to present the open calls and the novelties, in particular the European Co-development, debunking myths, explore the opportunities for companies that are diversifying their activities and discuss on how to build a strategic planning for 2024 and 2025 combining different calls.
 
To Whom
It is targeted to independent producers both new to Creative Europe MEDIA and beneficiaries or applicants in previous calls. Beneficiaries of a MEDIA grant are invited to share the successful ingredients of their application as well as producers who didn’t get support to know what went wrong.

Rules of the game


A fishbowl conversation is not a traditional panel discussion. A number of chairs are arranged in an inner circle (the fishbowl) while the remaining chairs are arranged in concentric circles outside the fishbowl. 
Two chairs in the fishbowl, close to our hosts, are left empty and any member of the audience can, at any time, occupy the empty chairs. 
The Creative Europe MEDIA Desks delegates will fill the fishbowl and will start discussing the topic. The audience outside the fishbowl listen the discussion, but once you feel the urge to ask a question or share your experience, you can stand up, walk and join the fishbowl sitting up in one of the empty chairs, you can remain until your point was discussed and another person walks up to the chair. 
The advantage of fishbowl is that it allows the entire group to participate in the conversation, everyone is welcome!

Register now: www.europacreativa-media.it 
(you will need to create first your own account on the platform and then register to the fishbowl)
Please do not hesitate to write to torino@europacreativa-media.it for any further information or help you might need.

***

MEET THE CEDs

The Creative Europe MEDIA Desks attending WEMW in Trieste will be happy to meet participants who would like to know more about MEDIA funding opportunities, networking & training MEDIA activities on Tuesday 23 January from 15:00 to 16:30. To book your one-to-one meeting with us please write to torino@europacreativa-media.it

DOCUMENTS
DOKUMENTI
Nema povezanih dokumenta.
No links found.
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.