Natrag

Objavljen prvi krug poziva Potprograma MEDIA za 2024.; Info dani u organizaciji EACEA!

DKE - Ured MEDIA Hrvatske najavljuje prvi krug poziva Potprograma MEDIA u 2024. godini: TV & Online, europski razvoj skupnih projekata, sajmovi i umrežavanje, inovativni alati i poslovna rješenja, razvoj videoigara i imerzivnog sadržaja, filmovi koji putuju, europske mreže VOD platformi i operatera, europske mreže festivala te info dane u organizaciji Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA).
Back

The first round of calls for the MEDIA Subprogram for 2024 has been published as well as the Info days organised by EACEA!

CED - MEDIA Office Croatia announces the first round of calls for the MEDIA Subprogram in 2024: TV & Online Content, European mini-slate & slate, Markets and Networking, Innovative tools and Business Models, Development of Video Games and Immersive Content, Films on the Move, European Networks of VoD platforms and operators, European Networks of Film Festivals and Info Days organised by the European Executive Agency for Education and Culture (EACEA).
Autor
Author
DKE – Ured MEDIA Hrvatske
Objavljeno
Date
Monday
30
October
2023

Info dani u organizaciji Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA) održat će se online i to putem ove poveznice: EACEA – MEDIA – info dani:

 • 24. 10. 2023. Europski mini razvoj skupnih projekata & razvoj skupnih projekata (snimka)
 • 27. 10. 2023. / 10 - 12.30: TV & online sadržaj
 • 6. 11. 2023. / 14 - 15: Sajmovi i umrežavanje
 • 21. 11. 2023. / 14.30 - 17: Razvoj videoigara i imerzivnog sadržaja
 • 24. 11. 2023. / 11 - 12: Inovativni alati i poslovna rješenja
 • 16. 1. 2024. / 14-  16.30: Europski korazvoj


Više o pozivima:

Klaster za sadržaj: TV i online sadržaj s rokovima prijave 7. prosinca 2023. i 14. svibnja 2024. do 17 sati.

Cilj poziva TV i online sadržaj jest povećati kapacitet filmskih producenata za razvoj i proizvodnju snažnih projekata s velikim potencijalom za cirkuliranje diljem Europe i šire te olakšati europske i međunarodne koprodukcije unutar televizijskog i online sektora.

Također, u fokusu poziva je nezavisnost filmskih producenata u odnosu na televizije i digitalne platforme te kako poboljšati suradnju između operatera, uključujući nezavisne producente, televizije, digitalne platforme i prodajne zastupnike iz različitih zemalja članica koje sudjeluju u Potprogramu MEDIA. Poziv će podrazumijevati i sudjelovanje najmanje dvije televizije, a očekuje se i suradnja s VOD platformama.

Više o svemu na poveznici: TV & Online


Klaster za sadržaj: europski razvoj skupnih projekata s rokom prijave 13. prosinca 2023. do 17 sati.

Cilj potpore europskog razvoja skupnih projekata je poticanje konkurentnosti europskih nezavisnih producentskih tvrtki i povećanje njihove ekonomske težine na tržištu, kao i povećanje kapaciteta audiovizualnih producenata za razvoj projekata s potencijalom za prikazivanje diljem Europe i šire te za olakšavanje europske i međunarodne koprodukcije.

Potpora će također omogućiti polazišnu točku novim talentima dajući im priliku za financiranje kratkog filma, dodatno osiguranog snažnim temeljima koje pružaju iskusne producentske tvrtke.

Više o svemu na poveznici: Europski razvoj skupnih projekata


Klaster za sadržaj: razvoj videoigara i imerzivnog sadržaja s rokom prijave 24. siječnja 2024. do 17 sati.

Cilj potpore razvoju videoigara i imerzivnog sadržaja jest povećati kapacitet europskih razvijača videoigara, XR studija i audiovizualnih produkcijskih tvrtki za razvoj videoigara i interaktivnih, odnosno imerzivnih iskustava s potencijalom dosezanja međunarodne publike. Potpora poziva također ima za cilj poboljšati konkurentnost europske industrije videoigara i drugih tvrtki koje proizvode interaktivni imerzivni sadržaj na europskim i međunarodnim tržištima omogućavajući zadržavanje intelektualnog vlasništva.

Podržat će se razvoj radova i prototipova interaktivnog narativnog pripovijedanja s originalnim sadržajem i/ili kvalitetnim gameplayem namijenjenim produkciji i globalnoj komercijalnoj eksploataciji putem računala, konzola, mobilnih uređaja, tableta, pametnih telefona i drugih tehnologija. Od ove godine sufinanciranje iznosi 60%.

Više o svemu na poveznici: Razvoj videoigra i imerzivnog sadržaja


Klaster za poslovanje: inovativni alati i poslovna rješenja s rokom prijave 25. siječnja 2024. do 17 sati.

Cilj poziva inovativni alati i poslovni rješenja osnaživanje je konkurentnosti, skalabilnosti i održivosti tzv. europskih igrača, kao i poboljšanje vidljivosti i dostupnosti europskih AV djela te povećanje publike u digitalnom okruženju. Cilj je podržati projekte u čijem su fokusu specifični izazovi audiovizualnog sektora kao što su vidljivost, slijed objavljivanja, financiranje i teritorijalnost omogućujući snažnu i vidljivu ponudu europskih AV djela široj publici kako prekogranično tako i online.

Podržat će se razvoj i/ili širenje inovativnih alata i poslovnih rješenja, a kako bi se povećala dostupnost, vidljivost i publika europskih AV djela u digitalnom dobu i/ili pridonijelo povećanju konkurentnosti i ozelenjavanju europske audiovizualne industrije.

Prijave bi trebale predstavljati adekvatne strategije osiguranja održivije AV industrije koja više poštuje okoliš te one u čijem su fokusu ravnoteža spolova, uključenost, raznolikost i reprezentativnost.

Više o svemu na poveznici: Inovativni alati i poslovna rješenja

Klaster za poslovanje: sajmovi i umrežavanje s rokom prijave 18. siječnja 2024. do 17 sati.

Cilj poziva sajmovi i umrežavanje je podrške poticati međusobnu razmjenu znanja i iskustva europskih audiovizualnih profesionalaca, s posebnim naglaskom na sve veće sudjelovanje profesionalaca iz zemalja niskog produkcijskog kapaciteta (B skupina), a s namjerom olakšavanja pristupa fizičkim i online sajmovima.

Drugi cilj poziva je uključivanje industrijskih događanja s fokusom na sadržaj i/ili prihvaćanje novih tehnologija i poslovnih modela koji mogu utjecati na vidljivost i prodaju europskih djela. Poziv potiče i na jačanje vrijednosti ekološki prihvatljivih pristupa. 

Posebna će se pozornost posvetiti prijavama koje predstavljaju strategije za osiguranje održivije industrije koja više poštuje okoliš. Kada aktivnosti uključuju fizička događanja, potrebno je pokrenuti proces stjecanja certifikata održivosti unutar razdoblja projekta.

Također bi trebale biti uključene i mjere za osiguranje rodne ravnopravnosti, uključenosti, raznolikosti i reprezentativnosti.

Više o svemu na poveznici: Sajmovi i umrežavanje


Klaster za publiku: Mreže europskih festivala s rokom prijave 11. travnja 2024. do 17 sati.

Mreže europskih festivala osiguravaju potporu koordiniranim/suradničkim aktivnostima između europskih filmskih festivala s ciljem povećanja interesa publike za nenacionalne europske audiovizualne sadržaje i promicanja njegove cirkulacije i vidljivosti. Radi se o dvogodišnjoj potpori te o sufinanciranju od 90%.

Više o svemu na poveznici: Mreže europskih festivala


Klaster za publiku: Filmovi koji putuju s rokovima prijave 14. ožujka i 18. srpnja 2024. do 17 sati.

Poziv filmovi koji putuju ima za cilj potaknuti i podržati širu distribuciju recentnih nenacionalnih europskih filmova i to poticanjem prodajnih zastupnika (sales agents) i kino distributera za ulaganjem u promidžbu i odgovarajuću distribuciju nenacionalnih europskih filmova.

Više o svemu na poveznici: Filmovi koji putuju


Klaster za publiku: Europske mreže VoD platformi i operatera s rokom prijave 9. travnja 2024. do 17 sati.

U fokusu poziva europske mreže VoD platformi i operatera su zajedničke/suradničke aktivnosti prekogranične suradnje, a s ciljem poboljšanja konkurentnost i atraktivnosti europskih VOD platformi. U isto vrijeme, važno je imati značajan udio nenacionalnih europskih AV djela kao i povećati dostupnost, vidljivost, istaknutost europskog sadržaja široj globalnoj publici (europskoj i međunarodnoj).

Aktivnosti bi trebale predstavljati inovativne, koherentne i fokusirane strategije kako bi se omogućila promidžba ponude europskih sadržaja i povećala međunarodna publika gledatelja europskih VoD platformi.

Više o svemu na poveznici: Europske mreže VoD platformi i operatera


Vaš DKE - Ured MEDIA Hrvatske!

Info days organized on behalf of the  European Executive Agency for Education and Culture (EACEA) will be held  online via the following link: EACEA – MEDIA – info days:

 • 24. 10. 2023. European mini – slate & slate  (recording)
 • 27. 10. 2023. / 10 - 12.30: TV & Online Content (recording)
 • 6. 11. 2023. / 14 - 15: Markets & Networking (recording)
 • 21. 11. 2023. / 14.30 - 17: Development of Video Games & Immersive Content
 • 24. 11. 2023. / 11 - 12: Innovative Tools & Business Models
 • 16. 1. 2024. / 14-  16.30: European Co-development

Content Cluster: TV & Online Conetn, deadlines:  7. 12. 2023. and 14.5. 2024. by 5 PM

More: TV & Online

Content Cluster: European slate,  deadline:  13. 12.2023. by 5 PM

More: European slate

Content Cluster: Development of Video Games and Immersive Content, deadline: 24. 1. 2024. by 5 PM 

More: Development of Video Games & Immersive Content

Business Cluster: Innovative Tools and Business Models, deadline:  25. 1. 2024. by 5 PM

More: Innovative Business Tools and Business Models

Business Cluster: Markets and Networking, deadline: 18. 1. 2024. by 5 PM

More: Markets and Networking

Audience Cluster:  European Networks of Film Festivals 11.4. 2024. by 5 PM

More: European Networks of Film Festivals

Audience Cluster: Films on the Move, deadlines:  14.3.  i 18.7. 2024. by 5 PM

More: Films on the Move

Audience Cluster: European VoD Networks and Operators, deadline 9.5. 2023. by 5 PM

More: European VoD Networks and Operators

Linkovi
LINKS
Nema linkova.
No links found.
DOCUMENTS
DOKUMENTI
Nema povezanih dokumenta.
No links found.