Natrag

Sudjelovanje DKE – Ureda MEDIA HR u sklopu događanja Future Visions 2024.

Udruga producenata Malte organizira petodnevno događanje Future Visions namijenjeno kreativcima i profesionalcima audiovizualne industrije, koje obuhvaća niz različitih radionica te razgovore s međunarodnim sudionicima, stručnjacima na svome polju djelovanja.
Back

CED - MEDIA Office Croatia participates at Future Visions 2024!

Malta Producers' Association is organising a five-day week of events Future Visions for creatives and industry professionals working in the audiovisual industry, consisting of training sessions and talks with high-profile international guests.
Autor
Author
DKE – Ured MEDIA Hrvatske
Objavljeno
Date
Friday
19
April
2024

Udruga producenata Malte organizira petodnevno događanje Future Visions namijenjeno kreativcima i profesionalcima audiovizualne industrije, koje obuhvaća niz različitih radionica te razgovore s međunarodnim sudionicima, stručnjacima na svome polju djelovanja.

Konferencija, koja će se održati od 23. do 27. travnja o.g. na Malti, pokriva širok raspon tema vezanih uz produkcijski proces: strukturu priče i razvoj; pravne zahtjeve za koprodukcije i intelektualno vlasništvo; pozive Kreativne Europe MEDIA te raspravu o tome kako se audiovizualna produkcija malih zemalja može distribuirati i predstavljati na međunarodnoj razini.

Martina Petrović, voditeljica DKE – Ureda MEDIA Hrvatske, sudjelovat će na navedenom događanju, i to u sklopu 1) „Understanding the Ins and Outs of the calls” 26. travnja s početkom u 10 sati gdje će sudionicima pružiti sveobuhvatne informacije i smjernice o mogućnostima financiranja u sklopu Potprograma MEDIA. Fokus će pritom biti na procesu podnošenja prijavnica, detaljima smjernica i uobičajenim zamkama za prijavitelje iz zemalja s niskim produkcijskim kapacitetom.

Istog dana, s početkom u 14.30 sati, održat će se 2) “Application Case Studies” gdje će registrirani sudionici raditi u grupama kako bi bolje razumjeli internetski portal za pozive Potprograma MEDIA Programa Kreativna Europa. Ova sesija olakšava praktično razumijevanje procesa prijave i omogućuje sudionicima navigaciju kroz funkcionalnosti online portala za prijave projekata, razmjenu uvida i rješavanje uobičajenih problema koji se javljaju tijekom procesa prijava.

Naposljetku, 27. travnja od 10 sati održat će i 3) individualne konzultacije vezane uz prijave na pozive Potprograma MEDIA. Naime, usavršavanje detalja projekta, posebno unutar obrazaca za prijavu, ključan je korak u osiguravanju uspjeha svakog pothvata. Ova je sesija rezervirana za pojedinačne filmske profesionalce koji se žele prijaviti na pozive financiranja poput korazvoja i mini razvoj skupnih projekata (mini-slate) te bi željeli pregledati specifične aspekte svoje prijave vezane uz navedene pozive Potprograma MEDIA.

Više informacija o samom događanju moguće je pronaći na poveznici.

Malta Producers' Association is organising a five-day week of events Future Visions for creatives and industry professionals working in the audiovisual industry, consisting of training sessions and talks with high-profile international guests.

The conference, which will take place from April 23-27, 2024, in Malta, will cover the gamut of the production process: story structure and development; legal requirements for co-productions and intellectual property; Creative Europe applications; and will open a discussion on how audiovisual productions from small nations can be distributed and exhibited internationally.

Martina Petrović, head of CED – MEDIA Office Croatia, is participating in the conference within two events. The first event, titled ‘Understanding the Ins and Outs of the calls’ will take place on April 26, starting at 10 A.M., and will offer comprehensive information and guidance on the funding opportunities under the CE MEDIA programme. The focus will be on the submission process, minutiae of the guidelines and common pitfalls for applicants from Low Capacity countries like Malta.

The second event - ‘APPLICATION CASE STUDIES’ will take place on the same day at 2.30 P.M. and registered participants will work in groups to gain a better understanding of Creative Europe MEDIA’s online Tenders Portal. This session facilitates a practical understanding of the application process and enables participants to navigate the portal’s functionalities, exchange insights, and troubleshoot common issues which arise during the process.

Furthermore, Martina Petrović will hold individual consultations related to applications for Creative Europe MEDIA calls, which will take place on April 27, starting at 10 A.M. Fine tuning project details, especially within application forms, is a crucial step in ensuring the success of any endeavour. This session is reserved for individual film professionals who wish to apply to the MEDIA funding sub-programme (co-development and mini-slate) and would like to review specific aspects of their application to ensure it is of a standard to meet the programme’s objectives.

More information about the event can be found here.

Linkovi
LINKS
Nema linkova.
No links found.
DOCUMENTS
DOKUMENTI
Nema povezanih dokumenta.
No links found.
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.