Natrag

2008. - 2013.

Back

2008. - 2013.

Godina 2008. bila je prekretnica: početkom godine uslijedilo je osnivanje Hrvatskog audiovizualnog centra, a Hrvatska je postala punopravnom članicom Programa MEDIA 2007 potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju 17. Ožujka. Nakon što je odabir voditeljice Ureda MEDIA deska Hrvatske u srpnju iste godine potvrdila Europska komisija i Upravni odbor Hrvatskog audiovizualnog centra nešto kasnije 15. rujna 2008. godine osnovan je Ured MEDIA deska Hrvatske. Taj datum ujedno predstavlja službeni početak osiguravanja sredstava iz Programa MEDIA.

Prvi projekt koji je otvorio vrata hrvatskoj uspješnosti bio je igrani film za djecu Koko i duhovi na temelju prvoga roka poziva, da bi već u okviru drugoga roka istoga poziva kreativni dokumentarac Mehaničke figure dobio 60.000 eura – najveći mogući iznos za razvoj pojedinačnoga projekta koji je dodijeljen od 2008. do 2013. godine. Uspješna se priča nastavila – prvi primjer dobre prakse koja podrazumijeva mogućnost spajanja kreativnoga projekta iz zemlje koja u tom trenutku nije bila članica Programa MEDIA 2007 (Bosna i Hercegovina) i producentske tvrtke iz Hrvatske (Produkcija Živa) igrani je film Otok ljubavi.

Producent Boris T. Matić potporu Programa MEDIA ponajprije je stekao u kontekstu Zagreb Film Festivala, međutim vrlo brzo putem producentske tvrtke Propeler Film dobiva i svoju prvu potporu za razvoj pojedinačnoga projekta Život je truba u režiji Antonija Nuića. 

Najveći rekorder u osiguravanju europskih sredstava za razvoj pojedinačnih projekata projekata definitivno je producentska tvrtka Studio dim, i to s potporama za čak tri filmska projekta: Noćni brodovi, Trampolin (igrani filmovi) i Moj dida je vanzemaljac (igrani film za djecu). Uz igrane forme u kontekstu potpore svoj su udio ostvarili i kreativni dokumentarni filmovi. Među njima posebice je potrebno istaknuti Razred, koji je prijavio Nukleus film, zatim Dianinu listu (Hulahop) i Betonsku ljubavnicu, iza koje stoji kombinacija prijave Petnaeste umjetnosti i Udruge Bacači sjenki pod vodstvom Ivana Kelave. 

U pogledu animiranih filmova svakako naglašavamo dva projekta: Cvrčak i mrvica, koji je prijavila producentska tvrtka Diedra Dine Krpana, te Zgodice o micama pod redateljskom i producentskom palicom Helene Bulaje. Jednako je bitno spomenuti i igrane filmove za djecu. Nakon već spomenutoga prvog hrvatskog projekta ovjenčanog europskom potporom, filma Koko i duhovi, uspješan je bio i njegov nastavak u okviru prijave skupnih projekata, Zagonetni dječak, te Moj dida je vanzemaljac. Ne smijemo izostaviti ni projekt Anka što ga je prijavila producentska tvrtka DA film bratsko-sestrinskog dvojca Tatjane i Deana Aćimovića koji je nastao prema istoimenome romanu Mate Lovraka Anka Brazilijanka. Uvijek nastojimo istaknuti i kategoriju hrvatskih prvijenaca. Naime, radi se o kategoriji pojedinih poziva čije uvjete prolaska u idući krug odabira nije bilo jednostavno ispuniti. Unatoč zahtjevnim uvjetima poziva hrvatski su se korisnici potporama namijenjenima za razvoj skupnih projekata, zatim u segmentu i2i Audiovisual i onome koji se odnosi na kontinuirano usavršavanje našli u rangu zemalja visokih produkcijskih kapaciteta. 

Producentska tvrtka Kinorama Ankice Jurić Tilić osvojila je hrvatski prvijenac u kategoriji razvoja skupnih projekata i to za sveukupnu potporu u iznosu od 126.000 eura za razvoj četiriju filmova odjednom: Kosac, Zagonetni dječak, Zeleni pas i Zvizdan. Studio dim – producentska tvrtka iza koje stoje Darija Kulenović Gudan i Marina Andree Škop – uspjela je dobiti dodatnu potporu za Noćne brodove i to u kategoriji i2i Audiovisual. Na taj su način uspjeli pokriti dodatne troškove osiguranja vezane uz realizaciju filma. 

Međutim, najveće čuđenje među državama članicama Programa MEDIA izazvala je jedna potpora u segmentu koji se tiče kontinuiranog usavršavanja. Naime, prvi i jedini hrvatski projekt koji je uspio pronaći svoje mjesto među 52 odobrena projekta – i to s dvogodišnjom potporom − jest ZagrebDox PRO Udruge Factum koji se održava tijekom festivala ZagrebDox. Godine 2013. Program MEDIA podupire čak pet hrvatskih festivala: Animafest Zagreb, Motovun Film Festival, Pulski filmski festival, ZagrebDox i Zagreb Film Festival. Hrvatska se tako prema ukupnome broju sufinanciranih filmskih festivala našla uz bok Francuskoj i Njemačkoj s osiguranih rekordnih 143.679 eura! Jednako su važne bile i potpore u okviru automatske i selektivne potpore kao i one mreže kina Europa Cinemas. 

Radi se o ukupnom iznosu od 3,3 milijune eura te potpori za 17 hrvatskih filmova, 5 hrvatskih filmskih festivala, digitalizaciju 4 hrvatskih kina, velikome broju potpora u okviru automatske i selektivne potpore europskoga filma u Hrvatskoj; sufinancirano je 11 hrvatskih kina u okviru mreže Europa Cinemas kao i pojedinačni projekti u kontekstu potpore i2i, kontinuiranog usavršavanja te razvoj skupnih projekata.

2008 was a turning point: early that year the Croatian Audiovisual Centre was established, and Croatia became a full member of the MEDIA 2007 Programme by signing the Memorandum of Understanding on 17 March. After the European Commission and the Croatian Audiovisual Centre’s Board of Directors confirmed the appointment of the Head of Office of MEDIA Desk Croatia in July, on 15 September 2008 the MEDIA Desk Croatia Office was established. This date also marks the official beginning of ensuring funds from the MEDIA Programme.

The first project that launched the Croatian success story was the fiction film for children Koko and Ghosts in the first deadline. The second deadline of the same public call granted the creative documentary Mechanical Figures €60,000 – the largest possible amount for individual project development awarded between 2008 and 2013. The success story continued – the first example of good practice of connecting a creative project from a country that was not a MEDIA 2007 Programme member at that time (Bosnia and Herzegovina) and a production company from Croatia (Živa produkcija) was the fiction film Love Island

Producer Boris T. Matić first got the support of the MEDIA Programme in the context of Zagreb Film Festival, however with Propeler Film production company he was very quickly supported for single project development, Life Is a Trumpet, directed by Antonio Nuić. The record-breaking production company in ensuring European funds for single project development is Studio dim, with funding granted to as many as three film projects: Night Boats, Trampoline (fiction) and My Grandpa Is an Alien (children’s fiction). Next to fiction, funds have also been granted to creative documentary films. They include, in particular, The Class, entered by Nukleus Film, Diana’s List (Hulahop) and Concrete Love, a combination of Petnaesta umjetnost and Bacači sjenki association, led by Ivan Kelava. 

As far as animation is concerned, we should underline two projects: Cricket and Antoinette, entered by Dino Krpan’s Diedra production company, and Cat Time Stories, directed and produced by Helena Bulaja. It is extremely important to mention fiction films for children, as well. Following the already mentioned first Croatian project to win European support, Koko and Ghosts, its sequel The Mysterious Boy, and My Grandfather Is an Alien within slate funding. The project Anka, entered by DA production company, managed by the brother-sister production team Tatjana and Dean Aćimović, based on the namesake novel Anka Brazilijanka by Mato Lovrak, is another one to mention. 

The Croatian debut category is something we always try to highlight. More accurately, this is a category of individual calls whose conditions for the next round were not easy to meet. Despite the demanding terms of the public call, Croatian beneficiaries of slate funding for project development, i2i Audiovisual segment, and the part referring to continuous training found themselves in the company of high production capacity countries. 

Ankica Jurić Tilić’s Kinorama production company has won the Croatian debut in the slate funding category in the total amount of €126,000 for the development of four films at once: The Reaper, The Mysterious Boy, Green Dog and High Sun. Studio dim – the production company managed by Darija Kulenović Gudan and Marina Andree Škop – has managed to ensure additional funds for Night Boats in the i2i Audiovisual category, which helped them cover additional filmmaking expenses. However, the greatest wonder among the MEDIA Programme member states was caused by one particular funding in the continuous training segment – the first and only Croatian project on the list of 52 approved projects – and with a two-year support – is Zagreb Dox PRO by Factum association, taking place during ZagrebDox festival. In 2013 the MEDIA Programme supported as many as five Croatian festivals: Animafest Zagreb, Motovun Film Festival, Pula Film Festival, ZagrebDox and Zagreb Film Festival. By the total number of co-funded film festivals, Croatia joined France and Germany with a record-breaking amount of €143,679! Equally important were the funds for automatic and selective support, as well as Europa Cinemas network funds. 

A total support of 3,3 mil EUR includes funds for 17 Croatian films, five Croatian film festivals, digitisation of four Croatian cinemas, and large funds for automatic and selective support of European film in Croatia; Europa Cinemas network co-founded 11 Croatia cinemas, individual projects in the context of i2i have been backed, as well as continuous training and slate projects.

Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.